Historici.nl

Gepubliceerd op 30-09-2016

Vacature: Hoofd Katholiek Documentatie Centrum

Aan de Radboud Universiteit doen we onderzoek en geven we onderwijs over de volle breedte van het academisch spectrum. Dit doen we op een groene, moderne campus met state-of-the-art voorzieningen. De Radboud Universiteit kent een open en persoonlijke sfeer. Dat stimuleert kennisdeling tussen collega’s, voorbij de grenzen van vakgebieden. Het prikkelt om verder te kijken, meer te zien. Zo draagt de Radboud Universiteit bij aan nieuwe perspectieven. Binnen de wetenschap en binnen de samenleving. Hiermee is de Radboud Universiteit succesvol en van internationale betekenis.

Als hoofd bent u verantwoordelijk voor de vernieuwingsslag die het Katholiek Documentatie Centrum (KDC) de komende vijf jaar gaat maken. U bent het gezicht van het KDC dat deel uitmaakt van de academische infrastructuur van de Radboud Universiteit. U maakt het KDC tot een belangrijke speler in het Nederlandse erfgoedveld. Om dat te bereiken weet u de expertise van het KDC wat betreft het katholieke erfgoed overtuigend neer te zetten en te verbinden met bredere actuele vraagstukken op het gebied van religie en religieuze verhoudingen. Vanuit het KDC versterkt u verbindingen met partners in het maatschappelijk middenveld, met wetenschappers en met relevante (regionale en lokale) kennisplatforms. U kapitaliseert daartoe de rijke collectie van archief, bibliotheek en beeld en geluid. 
  
Wij bieden een leidinggevende functie binnen de Radboud Universiteit. In deze functie krijgt u de ruimte om een visie te ontwikkelen op de toekomst van een universitair erfgoedcentrum met een rijke traditie. Die visie moet berekend zijn op vragen vanuit de samenleving over religie en religieuze verhoudingen, waarop de Radboud Universiteit ook met dit erfgoedcentrum antwoorden wil formuleren. 
  
U bent uitstekend ingevoerd in het erfgoedveld en hebt een visie op de rol die religieus erfgoed daarin kan spelen. U bent goed op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van ICT in de erfgoedsector en bent in staat een bij het KDC passende visie te formuleren, gericht op acquisitie, beheer en ontsluiting van digitale (gedigitaliseerd en digital born) onderdelen van de collectie. Eenzelfde visie wordt van u verwacht ten aanzien van de gehele collectie, in aansluiting bij landelijke ontwikkelingen op het terrein van acquisitie en ontsluiting. Vanuit de samenwerking met het netwerk van onderzoekers en onderzoeksgroepen en de wetenschappelijke adviesraad bent u in staat kansen te zien en ook te scheppen voor (wetenschappelijk) onderzoek en onderwijs waarin de KDC-collectie een rol speelt. Voor de ontwikkeling en de zichtbaarheid van het KDC weet u projectgebonden middelen te verwerven. 
  
Het KDC heeft talrijke bewaargevers, van beroemde en minder beroemde katholieken tot tal van katholieke organisaties. U bent in staat om de behoeften ten aanzien van bewaren en ontsluiten te verbinden met het gebruik van deze archieven voor het agenderen of beantwoorden van historische en actuele vragen in de Nederlandse samenleving. 
U geeft leiding aan een gevarieerd personeelsbestand (ca. 40 personen inclusief vrijwilligers). U kunt zich daarbij op hoofdlijnen concentreren, waarin de veranderingsslag van het KDC voor de komende vijf jaar is geprioriteerd. De dagelijkse aansturing en coördinatie van de werkprocessen worden belegd bij het adjunct-hoofd KDC. U bent in staat om voor de door u ontwikkelde visie draagvlak in de organisatie te creëren. 
  
U stelt het beleid vast in overleg met de collectie-/informatiespecialisten en het adjunct-hoofd, de wetenschappelijke adviesraad, de directeur van UB/KDC en de toezichthouder namens het College van Bestuur, en waakt over de uitvoering van dit beleid. U hebt regelmatig intern overleg met het adjunct-hoofd en de collectiespecialisten en houdt contact met de werkvloer. 

Wij bieden
•aanstelling: 0,8 – 1,0 fte;
•maximum salaris per maand € 5.330,- bruto op basis van een 38 urige werkweek (salarisschaal 12);
•het salaris is exclusief 8% vakantietoeslag en 8.3% eindejaarsuitkering;
•het salaris is afhankelijk van relevante werkervaring;
•contractduur: 1 jaar met uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd;
•het UFO-functieprofiel Afdelingshoofd, niveau 2 is op deze functie van toepassing.

Meer informatie en sollicitatie. Reageer uiterlijk op 9 oktober 2016.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.