Historici.nl

Gepubliceerd op 12-04-2017

Vacature: Hoofd van het Bureau KNHG (m/v)

 

 

 

Het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap (KNHG) verenigt als een dynamische beroepsorganisatie historici betrokken bij uiteenlopende sectoren, van universiteit en onderwijs tot de archiefsector,  de media en culturele sector. Belangrijke activiteiten van het KNHG zijn: het tijdschrift BMGN-Low Countries Historical Review; conferenties en seminars waaronder het Jaarcongres voor historici en de Historicidagen; Jong KNHG en werkgroepen als de ethische codecommissie; de eigen KNHG website en het digitale platform Historici.nl. Dit platform is een gezamenlijk initiatief van KNHG en Huygens ING, het KNAW-instituut waar het bureau van het KNHG is ondergebracht.

Bij het bureau van het KNHG werken, naast stagiairs, vrijwilligers en correspondenten, een viertal medewerkers. Het bureau ondersteunt de redactie van BMGN-Low Countries Historical Review en het actieve KNHG-bestuur. Alle KNHG-medewerkers zijn in dienst bij het Huygens ING.

Het Huygens ING maakt deel uit van het KNAW Humanities Cluster. Samen met het Meertens Instituut en het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis delen zij één bedrijfsbureau.

Op korte termijn heeft het KNHG een vacature voor een:

Hoofd van het Bureau KNHG (m/v)

voor 32 uur per week (0,84 fte)

Taken

 • Het in samenspraak met het bestuur ontwikkelen en uitvoeren van hetKNHG-beleid met betrekking tot publicaties, congressen en andere ledenactiviteiten. Het aansturen van het bureau, het opstellen van jaarplannen en jaarcijfers. Het verder versterken van het KNHG als ledenorganisatie. Het aanspreekpunt zijn voor bestuur, leden en andere betrokkenen;
 • Het leidinggeven aan de KNHG-medewerkers, stagiairs en vrijwilligers, daarbij ook bijdragen aan de inbedding van het KNHG in de institutionele en inhoudelijke context van het Huygens ING;
 • Het optreden als eindverantwoordelijke voor de activiteiten met betrekking tot het tijdschrift BMGN-Low Countries Historical Review. In overleg met redactie, managing editor en bestuur verder bevorderen van zowel de inhoudelijke statuur als de technische (open access) ontwikkelingen rondom het publiceren van het tijdschrift en andere door KNHG (mede) gecreëerde platforms voor historisch onderzoek en communicatie, zoals Historici.nl;
 • Het onderhouden van contacten binnen de historische wereld en met beroepsverenigingen in het buitenland;
 • Het aangaan van de uitdaging om als beroepsvereniging ook jonge generaties historici aan zich te binden. Afgelopen jaren is hier een start mee gemaakt, onder meer door de oprichting van Jong KNHG. De kandidaat levert een actieve bijdrage aan de verdere voortzetting en ontwikkeling van dit traject en beschikt over de capaciteiten om dit uit te voeren.

Functieprofiel

 • De kandidaat is een historicus die midden in het historische beroepenveld staat en affiniteit heeft met onderzoek (blijkend uit bijvoorbeeld een proefschrift), onderwijs en/of andere sectoren, en die daarin onafhankelijk kan functioneren.
 • Hij of zij bezit een brede kennis van en affiniteit met de ontwikkelingen in de geschiedwetenschappen en de institutionele academische, culturele en andere maatschappelijke contexten waarin geschiedschrijving en geschiedenisonderwijs plaatsvindt.
 • Ook heeft hij /zij aantoonbaar leidinggevende capaciteiten, financiële competenties en ervaring met het initiëren en tot uitvoering brengen van beleid.
 • De kandidaat is vertrouwd met nieuwe media – als communicatiemiddel en als publicatieplatform – en kan daar op innovatieve wijze mee om gaan.

KNHG zoekt dus om een energieke  teamspeler, initiatiefrijk en gecommitteerd aan het onderhouden van een resultaatgerichte interactie tussen het bestuur en het bureau van het KNHG, de versterking van de band met de leden en met het internationale netwerk van het KNHG.

Aanstelling en salaris: Het betreft een tijdelijke aanstelling van 32 uur per week, in eerste instantie voor twee jaar met uitzicht op een vast dienstverband. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring minimaal € 4.152,– bruto per maand en maximaal € 5.330,– bruto per maand (schaal 12 CAO-NU) bij een fulltime aanstelling, exclusief 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering.

Meer informatie: Informatie over KNHG is te vinden op www.knhg.nl. Voor nadere inlichtingen over de functie kun je contact opnemen met:

 • Susan Legêne (Voorzitter KNHG) op telefoonnummer 020-5982938 (voicemail inspreken, dan word je teruggebeld) of per e-mail: s.legene@vu.nl;
 • Lex Heerma van Voss (Directeur Huygens ING) op telefoonnummer 020-2246823/6800, 06-45244539 of per e-mail: lex.heermavanvoss@huygens.knaw.nl.

Je kunt je sollicitatiebrief met curriculum vitae tot en met 30 april 2017 sturen naar Bedrijfsbureau Humanities Cluster KNAW, t.a.v. Marcia Lucassen (P&O medewerker) per e-mail naar hoofdknhg@bb.huc.knaw.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Any acquisition further to this advertisement will not be appreciated.

Huygens ING is een instituut van de KNAW

 

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.