Historici.nl

Gepubliceerd op 20-02-2015

Vacature: Hoogleraar Middeleeuwse Geschiedenis / Professor of Medieval History, Radboud Universiteit

Hoogleraar Middeleeuwse Geschiedenis / Professor of Medieval History (0,8 – 1,0 fte) (0,8 – 1,0 fte)
Faculteit der Letteren, Radboud Universiteit Nijmegen
Vacaturenummer: 23.05.15
Deadline: 08-03-2015

Werkzaamheden
U verzorgt onderwijs over en doet onderzoek naar de geschiedenis van de Middeleeuwen, waarbij u verbindingen legt tussen het huidige Nijmeegse onderzoek op het gebied van Oude en Middeleeuwse Geschiedenis, vanuit uw eigen onderzoeksexpertise, die bij voorkeur op het gebied van de Byzantijnse of vroeg-Westerse Middeleeuwse Geschiedenis ligt. Binnen de Faculteit der Letteren bent u verbonden aan het onderzoeksinstituut Historische, Literaire en Culturele Studies (HLCS), met aandacht voor de onderzoeksagenda ‘Europa en zijn werelden’, en u speelt daarin een centrale rol. U stimuleert het onderzoek vanuit een duidelijke visie en maakt het onderzoek in de Middeleeuwse Geschiedenis zowel binnen de faculteit als landelijk en internationaal zichtbaar. Binnen de afdeling geschiedenis verzorgt u onderwijs op alle niveaus, met nadruk op algemene Middeleeuwse Geschiedenis op bachelor niveau. Op masterniveau zult u met name participeren in de researchmaster ‘Historical Studies’ en de Engelstalige master ‘Eternal Rome’, waarin verschil en continuïteit tussen Oude en Middeleeuwse Geschiedenis centraal staat. Tevens vervult u managementtaken op afdelings- en facultair niveau. Van u wordt verwacht dat u de samenwerking binnen de leerstoelgroep Oude en Middeleeuwse geschiedenis actief bevordert en daarin een verbindende rol speelt.

Meer informatie.

Responsibilities
As Professor of Medieval History, you will teach and research the history of the Middle Ages. You will be building bridges between current Ancient History research and Medieval History research at the Department of History, preferably through a research profile in Byzantine or Early-Western Medieval History. You will be part of the research institute for Historical, Literary and Cultural Studies (www.ru.nl/hlcs/), which focuses on the research agenda ‘Europe and its worlds’. You will be expected to give new impetus to current Medieval History research in Nijmegen, and to enhance its visibility at both the national and international level. You will teach history at all levels; the emphasis will be on general (Western) Medieval History. At the MA level, you will participate in the English-taught research Master’s programme ‘Historical Sciences’ and the English-taught Master’s programme ‘Eternal Rome’, which focus on change and continuity between Ancient and Medieval History. In addition to teaching and research, you will have administrative responsibilities related to the Chair of Ancient and Medieval History, the Department of History, and where appropriate, the Faculty of Arts.

More information.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.