Historici.nl

Gepubliceerd op 15-01-2016

Vacature: Hoogleraar Nederlandse geschiedenis UvA

De Faculteit der Geesteswetenschappen van de UvA zoekt voor de leerstoel Nederlandse geschiedenis een hoogleraar.

Het gaat in dit leerstoelgebied om de bestudering van de Nederlandse geschiedenis in brede zin. Het accent ligt op de politieke, culturele en sociale geschiedenis van het negentiende-, twintigste- en eenentwintigste-eeuwse Nederland, nadrukkelijk inclusief de (post)koloniale, Europese en meer in het algemeen transnationale vertakkingen van deze geschiedenis. Wat Nederland en het Nederlandse is, levert dus niet zozeer een nauw omschreven kader, maar dient als vertrekpunt voor een onder andere comparatief gestuurde ondervraging van processen en gebeurtenissen waardoor de Nederlandse geschiedenis op lange termijn is gemarkeerd. Over welke processen en gebeurtenissen het hier gaat en hoe die moeten worden begrepen is voorwerp van voortdurende en soms hoog oplopende discussies, binnen de wetenschap en ook in de samenleving. In dit leerstoelgebied wordt ernaar gestreefd om een historiserende blik te ontwikkelen die aan deze discussies het nodige kan verhelderen.

Meer informatie.

Reageren op deze vacuture is mogelijk tot 29 februari 2016.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.