Historici.nl

Gepubliceerd op 21-03-2016

Vacature: Junior-conservator Bibliotheca Rosenthaliana

De Divisie Erfgoed van de Universiteit van Amsterdam (UvA Erfgoed) heeft een vacature voor een Junior-conservator Bibliotheca Rosenthaliana.

 De junior-conservator zal de huidige staf (van 1,23 fte) voor een periode van drie jaar versterken en zal gedurende die periode opgeleid worden tot een allround conservator. Het primaire doel is om de een jonge professional op te leiden op het specifieke terrein van joods cultureel erfgoed, boek- en bibliotheekwetenschap , om zo het veld van het joods cultureel erfgoed te verrijken met een gekwalificeerde jonge conservator. Een streven is om de junior-conservator zodanig op te leiden dat hij/zij na deze periode de mogelijkheid ziet een promotieonderzoek te starten. De werk- zaamheden van de junior-conservator zijn uit de volgende elementen opgebouwd.

  • Informatievoorziening: De junior-conservator verzorgt de informatie- voorziening voor de Bibliotheca Rosenthaliana en draagt ook bij aan de reguliere informatievoorziening over joodse cultuur in de breedste zin van het woord. De informatievoorziening vindt plaats per e-mail, aan bezoekers van de onderzoekzaal en telefonisch. De junior-conservator verzorgt in overleg met de relevante afdelingen van de Bibliotheek UvA/HvA, en zo nodig in overleg met de conservator van de Bibliotheca Rosenthaliana, een deel van die informatievoorziening.
  • Catalogisering Hebreeuws: De Bibliotheca Rosenthaliana heeft door aankopen en schenkingen een grote collectie gedrukte werken, vanaf de vijftiende eeuw tot heden. Deze werken zijn geschreven in alle talen waarvan joden zich in de loop der eeuwen hebben bediend. De junior-conservator wordt opgeleid in het bibliotheeksysteem Aleph om hoofdzakelijk het Hebreeuwse materiaal te ontsluiten voor de online catalogus van de Universiteitsbibliotheek.
  • Digitalisering: Wereldwijd wordt binnen het onderzoek en onderwijs steeds meer gebruik gemaakt van digitaal materiaal. Ook de vraag naar digitaal materiaal van de Bibliotheca Rosenthaliana neemt ieder jaar toe. Om aan deze ontwikkeling bij te dragen zullen de komende jaren enkele digitaliseringsprojecten worden gestart. Het doel van de digitaliseringsprojecten is om de collectie voor een zo breed mogelijk publiek beschikbaar te stellen, nationaal en internationaal. De junior-conservator zal in de voorbereiding van deze projecten betrokken worden.
  • Interne communicatie: Gezien het specialistische karakter van de collectie en de problemen die het Hebreeuwse alfabet met zich meebrengt, is geregeld overleg met de verschillende afdelingen van de Bibliotheek UvA/HvA nodig. De junior-conservator zal zich vooral bezig houden met het controleren van het Hebreeuwse materiaal dat aangevraagd is voor foto- en digitaliseringsopdrachten en met het bruikleenverkeer op het gebied van joods Erfgoedmateriaal. Voor het bruikleenverkeer wordt gebruik maken van de software Adlib Museum, waar de junior-conservator een training voor krijgt.

Requirements

Door het internationale karakter van de Bibliotheca Rosenthaliana wordt van de junior-conservator verwacht dat zij/hij voortreffelijk kan spreken en schrijven in zowel Nederlands als Engels. Daarnaast is een aantoonbare, uitstekende leesvaardigheid van het Hebreeuws noodzakelijk, niet alleen het modern Hebreeuws maar alle fases die het Hebreeuws gekend heeft. Een afgeronde master opleiding in Joodse Studies is een voorwaarde. Uiteraard verwachten wij dat de junior-conservator affiniteit heeft met erfgoed en dat hij/zij leergierig en enthousiast is. Omdat de werkzaamheden op verschillende locaties en binnen verschillende teams zullen worden uitgevoerd, zijn wij op zoek naar een flexibel persoon die zowel zelfstandig, als in teamverband kan werken.

De deadline voor deze vacature is 28 maart 2016.

Meer informatie

 

 

 

Joods Cultureel Kwartier – Junior Conservator Joodse Cultuur en Geschiedenis
Door Redactie Historici.nl
Junior Conservator – Zuiderzeemuseum
Door Redactie Historici.nl
Museum MORE: junior conservator
Door Redactie Historici.nl
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.