Historici.nl

Gepubliceerd op 22-07-2016

Vacature: Junior Conservator Geschiedenis, Rijksmuseum

Het Rijksmuseum is het museum van Nederland. De collectie telt 1,1 miljoen (kunst)objecten van en over Nederland vanaf de Middeleeuwen tot en met de 20ste eeuw. In 2013 is een geheel vernieuwd Rijksmuseum geopend voor het publiek, met 2.000.000 bezoekers per jaar, een adembenemend gebouw, een verrassende inrichting, prachtige tentoonstellingen, bruisende evenementen en vele prettige faciliteiten voor jong en oud.

De afdeling geschiedenis zoekt per 1 november 2016 een:

Junior Conservator Geschiedenis (m/v)
Voor 36 uur per week
Voor de duur van twee jaar

Functie-informatie

De functie van junior conservator heeft als doel pas afgestudeerde historici in de mogelijkheid te stellen zich te ontwikkelen als historisch conservator. De junior conservator werkt nauw samen met de overige conservatoren van de afdelingen Geschiedenis, Beeldende Kunst en het Prentenkabinet. Het doel van de functie is kennis te maken met de werkzaamheden van een conservator en bij te dragen aan alle activiteiten rondom het museum.

Werkzaamheden

  • Het assisteren in het adequaat beheer van de toegewezen deelcollecties. Werkzaamheden als het ontsluiten van deelcollecties door middel van wetenschappelijk onderzoek, het actueel houden van de documentatie en registratie van de collectie en het verrichten van onderzoek voor restauratie en conservering behoren hiertoe.
  • het ontwikkelen van wetenschappelijke kennis en inzichten, die voortvloeien uit onderzoeksprojecten waaraan de junior conservator deelneemt. De resultaten krijgen hun neerslag in tentoonstellingen, catalogi, lezingen en/of publicaties in (inter)nationaal toonaangevende vakbladen.
  • het bijdragen aan de publieksfunctie van het museum door mee te werken aan het ontwikkelen en realiseren van activiteiten, om betekenis te geven aan de deelcollectie op het raakvlak van educatie, (kunst)historie en maatschappelijk belang.
  • het voorbereiden van een onderdeel van een meerdelige landenreeks. Deze reeks beschrijft de historische relatie van Nederland met een aantal landen (Indonesië, India, Sri Lanka, Ghana, Zuid-Afrika, Brazilië/Suriname, Japan, China) waarbij wordt uitgegaan van de objecten uit de collectie van het Rijksmuseum. De junior conservator zal niet alleen onderzoek en beeldresearch ten behoeve van een van deze delen verrichten, maar ook verantwoordelijk zijn voor het aanleveren van teksten van dit deel.

Vereisten

  • Recent afgestudeerd historicus, bij voorkeur met een master opleiding op het gebied van (maritieme) expansie of internationale betrekkingen;
  • ervaren in het schrijven van publieksvriendelijke en wetenschappelijke teksten;
  • naast goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift beheersing van de moderne talen;
  • museale ervaring is niet vereist, objectgerichtheid en affiniteit met het gebruiken van objecten als historische bron daarentegen wel;
  • teamworker; zelfstandig werken; analytisch en probleemoplossend gericht;
  • weet zijn/haar mening op een overtuigende wijze over te brengen.

U kunt reageren op deze vacature tot en met 25 augustus 2016.
Meer informatie 
 

Junior Conservator Geschiedenis – Rijksmuseum
Door Redactie Historici.nl
Rijksmuseum: Junior Conservator
Door Redactie Historici.nl
Rijksmuseum| Junior conservator glas
Door Redactie Historici.nl
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.