Historici.nl

Gepubliceerd op 21-05-2014

Vacature: Medewerker beeld- en audiovisuele collecties

De unieke historische beeldcollecties (Kennemer Atlas en Provinciale Atlas Noord-Holland) en de audiovisuele collecties van het Noord-Hollands Archief worden voor een breed publiek toegankelijk gemaakt en digitaal aangeboden op de website.

Voor het werkterrein historische beeldcollecties is het Noord-Hollands Archief op zoek naar een Medewerker beeld- en audiovisuele collecties die vakkennis combineert met vernieuwing. De rol ligt in eerste instantie bij de acquisitie en het toegankelijk maken van beeldcollecties, maar het is ook mogelijk dat je ondersteuning biedt bij het acquireren en het toegankelijk maken van archieven.

Vind hier meer informatie.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.