Historici.nl

Gepubliceerd op 06-01-2016

Vacature: Medewerker Landelijk Steunpunt Gastsprekers WO II – Heden, Kamp Westerbork

Het Landelijk Steunpunt Gastsprekers WO II – Heden stimuleert het bezoek van ooggetuigen van oorlog aan scholen. Het Steunpunt fungeert hierbij als intermediair tussen onderwijs en gastspreker. Onder de gastsprekers bevinden zich overlevenden van concentratie- en vernietigingskampen, verzetsdeelnemers, onderduikers, burgeroorlogsgetroffenen en kinderen van politiek foute ouders. De gastsprekers vertellen uit eigen ervaring over de impact van de Tweede Wereldoorlog of over recente conflicten en vredesmissies. Het Landelijk Steunpunt Gastsprekers WO II – Heden is ondergebracht bij het Herinneringscentrum Kamp Westerbork.

Het steunpunt is op zoek naar een: Medewerker Landelijk Steunpunt Gastsprekers WO II – Heden (16 uur)

Het werven van gastsprekers, het houden van kennismakingsgesprekken en het begeleiden van de gastsprekers op scholen behoren tot de dagelijkse werkzaamheden. Je staat in nauw contact met de gastsprekers en zorgt voor een goede bemiddeling tussen de gastsprekers en scholen. Tevens draag je zorg voor de organisatie van cursussen en workshops voor gastsprekers.

Klik hier voor meer informatie

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.