Historici.nl

Gepubliceerd op 27-06-2017

Medior onderzoeker architectuurgeschiedenis

Voor onze vestiging in Rotterdam zoekt SteenhuisMeurs een ervaren architectuurhistoricus met schrijftalent, plezier in archiefonderzoek en tegelijkertijd een ontwikkelingsgerichte kijk op erfgoed (32 uur per week/0,8 fte).

SteenhuisMeurs
SteenhuisMeurs is gespecialiseerd in cultuurhistorisch onderzoek, waardestellingen en ruimtelijke kaders voor transformaties van gebouwen en gebieden. Onze projecten richten zich op het raakvlak van architectuur, stedenbouw en landschap, waarbij de meeste opgaven geconcentreerd zijn op de erfenis van de 20e eeuw. In het bureau werken architecten, stedenbouwkundigen en architectuurhistorici samen. Vanuit deze interdisciplinaire samenwerking kan de vertaalslag van historische kennis naar ruimtelijke essenties en visies in één integraal product worden gemaakt. Voor ons is het bestaande een logisch vertrekpunt: de stad, de bronnen, de bewoners, het beleid. SteenhuisMeurs werkt door het hele land. Opdrachtgevers zijn gemeenten, corporaties, ontwikkelaars, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Natuurmonumenten en ontwerpbureaus. Ons team in Rotterdam bestaat uit twee architecten (medior en junior), twee architectuurhistorici (medior en junior) en vaak een stagiair. De directeuren, Paul Meurs en Marinke Steenhuis, zijn in Paterswolde gevestigd van waaruit ook een office manager werkzaam is ter ondersteuning van beide vestigingen. Onze projecten werken toe naar oplossingen, keuzes, het bepalen van kwaliteiten en het mogelijk maken van ingrijpende veranderingen aan erfgoed. We kunnen die rol alleen maar waarmaken op grond van ons inhoudelijk gezag en een gewetensvolle aanpak. Dat type werk moet je liggen en daar horen keuzes maken en soms compromissen sluiten bij. Waarheidsvinding en eagerness om echt goed te zoeken (doorzettingsvermogen dus) zijn van groot belang. We stellen ons altijd de vraag: welke ruimte is er voor ingrepen, en, past dit wel bij de historische gelaagdheid van de plek? De directie en de medior architect zoeken in de nieuwe collega een klankbord voor deze vragen, zodat zij met z’n vieren functioneren als het ‘geweten’ van de projecten. Overigens gebeurt al het werk bij SteenhuisMeurs in teamverband en is er – los van ervaring en kennis – geen hiërarchische cultuur. Van alle medewerkers wordt positief en actief meedenken en het nemen van initiatieven gewaardeerd.

… Lees de volledige vacature hier.

www.steenhuismeurs.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.