Historici.nl

Gepubliceerd op 02-10-2014

Vacature: Museum Catharijneconvent zoekt een Conservator en een Junior-Conservator

Museum Catharijneconvent is het nationaal museum voor christelijke kunst en cultuur. Het museum vertelt het verhaal van de geschiedenis van het christendom in Nederland en is gevestigd in een middeleeuws klooster in Utrecht. Naast publieksinkomsten en sponsorwerving, ontvangt het museum een bijdrage van het Ministerie van OCW. Het museum heeft zo’n 45 fte aan betaald personeel, en meer dan 40 vrijwilligers. De totale begroting bedraagt € 6,5 miljoen.
De conservatorenstaf, educatoren en bibliothecaris vormen samen de afdeling Onderzoek, Educatie en Bibliotheek. Museum Catharijneconvent zoekt ter versterking van de inhoudelijke staf van het museum per 1 februari 2015 een:

CONSERVATOR  0,89 fte (32 uur p/w)

en een:

JUNIOR-CONSERVATOR 0,44 fte (16 uur p/w)

Meer informatie.

De deadline voor beide vacatures is 23 oktober 2014.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.