Historici.nl

Gepubliceerd op 24-08-2016

Vacature: Museumdocenten VO, PO en families gezocht – Museum Catharijneconvent

In het hart van middeleeuws Utrecht staat Museum Catharijneconvent, het rijksmuseum voor christelijke kunst en cultuur. Binnen de oude kloostermuren bevindt zich een unieke (kunst)collectie van internationaal belang, waarmee het museum het kunst- en cultuurhistorische verhaal van het christendom in Nederland vertelt. In de tentoonstellingen en onderwijsprogramma’s komen ook de overeenkomsten en verschillen met andere religies aan bod, met als doel uitwisseling te stimuleren en nieuwsgierigheid naar meerder perspectieven te prikkelen.

Voor een uitbreiding van onze activiteiten voor zowel het Voortgezet onderwijs, het Primair onderwijs en families zijn wij op zoek naar museumdocenten. Voor het Voortgezet onderwijs concentreren de programma’s zich met name op de Middeleeuwen en de Reformatie. Daarnaast zijn er eindexamenprogramma’s vanuit Geschiedenis en Kunst Algemeen. Voor het Primair onderwijs zijn er verschillende programma’s voor groep 1 t/m 8 rondom het thema Feest! Weet wat je viert, vanuit verschillende vakgebieden en perspectieven. Voor families zijn er speciale evenementen rondom feestdagen, waarbij jong en oud wordt aangesproken en betrokken.

Geef duidelijk in jouw brief aan of je voor PO en families, VO, of beiden wilt solliciteren.

Specifiek functieprofiel PO en families:

 • Je hebt een onderwijsgerelateerde opleiding of aantoonbare didactische ervaring
 • Je hebt oprechte interesse in en affiniteit met kinderen van 4-12 jaar en weet hen te prikkelen en enthousiasmeren voor kunst en cultuur

Specifiek functieprofiel VO:

 • Je hebt je studie (kunst- of cultuur)geschiedenis afgerond
 • Je hebt een onderwijsgerelateerde opleiding of aantoonbare didactische ervaring
 • Je hebt oprechte interesse in en affiniteit met jongeren van 12 – 18 jaar en weet hen te prikkelen en enthousiasmeren voor kunst en cultuur
 • Je hebt kennis van of bent bereid je te verdiepen in de eindexamenstof geschiedenis en kunst algemeen (HAVO/VWO)

Algemene functie-eisen:

 • Je wilt werken met de door ons gehanteerde I ASK rondleiders-methode
 • Je bent bereid om je inhoudelijk te verdiepen in het museum, de collectie en de tentoonstellingen
 • Je bent beschikbaar op minimaal vier dagdelen van dinsdag t/m vrijdag
 • Je woont in (de omgeving van) Utrecht

Wat wij bieden:

 • een boeiende werkomgeving
 • een breed opleidingsprogramma
 • intervisie en contact met andere museumdocenten en rondleiders
 • nascholing
 • per rondleiding geldt een vergoeding van € 45,- (op ZZP-basis). Ook voor verplichte trainingen en inwerksessies worden verschillende vergoedingen uitgekeerd.

Informatie en sollicitatie
Neem voor meer inlichtingen voor het VO contact op met Paula Hertogh via p.hertogh@catharijneconvent.nl of voor het PO en families met Dimphy Schreurs, d.schreurs@catharijneconvent.nl of 030 231 38 35.

Stuur uiterlijk 18 september a.s. een brief met CV per e-mail naar info@catharijneconvent.nl en vermeld in het onderwerp van de mail duidelijk voor welke doelgroep(en) je wilt solliciteren: ‘PO en families’ of ‘VO’ of beide. De gesprekken vinden plaats op 26 en 27 september. In geval je wordt aangenomen voor doelgroep PO en families, dan vindt op 30 september de eerste training plaats.

www.catharijneconvent.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.