Historici.nl

Gepubliceerd op 11-09-2015

Vacature: NIOD – KNAW – Directeur (m/v)

Voor het NIOD zoekt de KNAW een Directeur (m/v) voor 38 uur per week in het hart van de wetenschap, Amsterdam.

Functiebeschrijving
Gezocht wordt een gerenommeerd geestes-/sociaal wetenschapper met een nationaal en internationaal uitstekende wetenschappelijke reputatie op voor het instituut relevante onderzoeksvelden, die in staat is om het instituut een toonaangevende rol te laten spelen als “broedplaats”  voor (inter-)nationaal wetenschappelijk talent. Hij/zij heeft een duidelijk beeld van en visie op vernieuwende ontwikkelingen binnen de geesteswetenschappen. Een inspirerend leider met een visie op hoe de interne organisatie kan worden ingericht en aangestuurd om de ambities van het instituut waar te kunnen maken.

Functie-informatie

 • geven van dagelijkse leiding aan het instituut
 • in staat om een aansprekende visie op de toekomst van het instituut te ontwikkelen, waarbij het gecombineerde karakter van het NIOD als onderzoeksinstituut van de KNAW met een belangrijke maatschappelijke rol en een unieke collectie steeds het uitgangspunt is
 • behartigen van de belangen van het instituut in het publieke domein en in dat verband naar buiten optreden als “boegbeeld”
 • is integraal verantwoordelijk voor de gang van zaken (zowel inhoudelijk als qua bedrijfsvoering) binnen het instituut
 • legt verantwoording af aan de directie KNAW

Functie-eisen

 • gezaghebbend geestes-/sociaal wetenschapper met kennis van en inzicht in een historiserende benadering van grootschalige (gewapende) conflicten in Europa en de wereld
 • zicht op nieuwste ontwikkelingen op het terrein van digitaal collectie/informatie beheer, ontsluiting en beschikbaarstelling (digital humanities)
 • aantoonbare ervaring met management en leidinggeven aan professionals
 • initiëren en uitbouwen van samenwerkingsverbanden
 • ervaring met het verwerven van onderzoeksubsidies, zowel nationaal als internationaal
 • beschikken over een gevarieerd relatienetwerk, dat strategisch voor het NIOD kan worden ingezet

Arbeidsvoorwaarden
Het geboden salaris is in overeenstemming met de zwaarte van de functie. Er is een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. De benoeming is voor 5 jaar. Na een evaluatie behoort een herbenoeming tot de mogelijkheden.

Organisatie

NIOD – KNAW
De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) is het forum van en voor excellente wetenschappers. De KNAW is adviesorgaan van de regering en verantwoordelijk voor zestien instituten die met hun onderzoek en collecties bij de (inter)nationale top horen. Zelfstandige onderdelen zijn De Jonge Akademie en de Akademie van Kunsten.

Het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies verricht wetenschappelijk onderzoek naar en ontsluit collecties over oorlogsgeweld, Holocaust en genociden sinds het begin van de 20ste eeuw. Het NIOD draagt ertoe bij dat mensen zich (kunnen) verdiepen in maatschappij ontwrichtende fenomenen als oorlog, massaal geweld en genocide. Bij het instituut werken ruim 60 medewerkers.

Additionele informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van benoemingsadviescommissie mevrouw mr. M. Zaanen (mieke.zaanen@knaw.nl), of de heer prof. dr. Th.W.  Mulder, directeur instituten KNAW, (theo.mulder@knaw.nl) tel. 020 5510 700.

Je kunt solliciteren naar deze functie tot en met 25 september 2015.

Communicatieadviseur
Door Redactie Historici.nl
Vacature: Directeur Bedrijfsvoering Humanities-cluster
Door Redactie Historici.nl
Directeur KITLV-KNAW – Leiden
Door Redactie Historici.nl
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.