Historici.nl

Gepubliceerd op 19-06-2014

Vacature: Onderzoeker leerstoelgroep Culturele Dynamiek, themagroep Globaliseringstudies

Eén van de medewerkers van de UvH is de komende 2 jaar verbonden aan het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies. De onderzoeker die we zoeken zal het onderzoek van deze medewerker ondersteunen en daarbij ook de relatie naar de Universiteit voor Humanistiek vorm en inhoud geven.

Binnen dit onderzoek zal in beeld worden gebracht hoe postkoloniale en naoorlogse herinneringen van verschillende generaties elkaar de laatste decennia hebben beïnvloed en hoe dit geleid heeft tot een verandering in de compensatiecultuur van (oorlogs-)slachtoffers. Wereldwijd zijn de laatste jaren compensatiebetalingen voor slachtoffers een belangrijk onderdeel geworden van ‘erkenning’. Het onderzoek laat zien hoe dat in de maatschappij doorwerkt en analyseert de gevolgen voor individuen en groepen. In het onderzoek wordt gekeken naar de betalingen die sinds 2000 zijn gedaan aan Joods-Nederlandse slachtoffers en hoe deze en anderen compensatiebetalingen een rol zijn gaan spelen in de meest recente claims van nazaten van voormalige slaven uit de koloniën Suriname en de Nederlands Antillen.

Taken

 • Literatuurstudie slavernij discussie (VS, UK, Frankrijk en Nederland)
 • Media analyse (kranten, radio, tv, sociale media) en in beeld brengen en analyseren van sociale netwerken
 • Co-organiseren van twee workshops
 • Leggen van innovatieve verbindingen tussen het onderzoek en het werk van de themagroep Globaliseringstudies
 • Diverse ondersteunende werkzaamheden t.b.v. bovengenoemde medewerker

Functie-eisen

 • Afgerond (eventueel bijna) proefschrift op een terrein met relevantie voor het hier betreffende onderzoek of na afronding van een master 2 tot 4 jaar relevante onderzoekservaring
 • Kennis van postkoloniale theorie en kennis van de postkoloniale geschiedenis van Nederland
 • Ervaring met tekst/discourse analyse en interviews als datamateriaal
 • Ervaring met omgang met audio en video bestanden is een pré
 • Ruime ervaring met interdisciplinair werken
 • Toegewijde onderzoeker met aantoonbare gerichtheid op samenwerking
 • Systematisch en methodologisch sterk
 • Aantoonbare kwaliteiten als organisator
 • Affiniteit met en kennis van het humanistisch gedachtengoed
 • Vloeiend in Nederlands en Engels (kennis van een Surinaamse taal of Papiaments is een pré)

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van minimaal 16 maanden. Deze functie is ingedeeld in het UFO-profiel Onderzoeker 4 (salarisschaal 10 CAO Nederlandse Universiteiten, minimaal € 2427,- en maximaal € 3841,- bruto per maand bij volledige werktijd van 38 uur). Indiensttreding bij voorkeur per 1 september 2014.

Dienstverband: Tijdelijk, minimaal 16 maanden.

Organisatie

De Universiteit voor Humanistiek (UvH) in Utrecht is een onafhankelijke, levensbeschouwelijke universiteit die zich laat inspireren door het humanistisch gedachtegoed. Humanistiek is een multidisciplinaire wetenschap, die put uit filosofie, psychologie, geschiedenis en andere disciplines uit de maatschappij-, cultuur- en gedragswetenschappen. Onderzoek en onderwijs richten zich op eigentijdse vragen rondom zingeving, levensbeschouwing en de inrichting van een humane samenleving en zijn ondergebracht in drie leerstoelgroepen: Zorg en Welzijn, Culturele Dynamiek en Grondslagen en Methoden. De UvH verzorgt vier opleidingen: een brede multidisciplinaire bacheloropleiding, een driejarige master Humanistiek, een eenjarige master Zorgethiek en Beleid en een opleiding voor PhD studenten (Graduate School). In deze kleinschalige instelling (ca. 550 studenten, 60 PhD’s en 90 medewerkers) zijn wetenschappelijke vernieuwing, onderlinge inhoudelijke inspiratie en betrokkenheid belangrijke waarden.

Additionele informatie

Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij dr. Nicole L. Immler, 06-19737396, n.immler@uvh.nl (niet voor sollicitaties).

Sollicitaties, vergezeld van een curriculum vitae, kunnen worden gericht aan de afdeling Personeelszaken, Universiteit voor Humanistiek o.v.v. ‘AT sollicitatie 14-02’ uitsluitend via deze website.

Sluitingsdatum: zaterdag 5 juli 2014. De gesprekken zullen plaatsvinden op 14 of 15 juli 2014.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.