Historici.nl

Gepubliceerd op 18-05-2016

Vacature: Onderzoeker Nederlands lied, Meertens Instituut

Het Meertens Instituut heeft op het terrein van het Nederlandse Lied en de Nederlandse Liedcultuur een vacature voor een Onderzoeker Nederlands Lied (m/v). 

U doet wetenschappelijk onderzoek op het gebied van het Nederlands lied. U werkt binnen het Meertens Instituut nauw samen met andere onderzoekers op het gebied van orale cultuur en geeft leiding aan het team van medewerkers dat aan de Liederenbank werkt. U ontwikkelt en evalueert computationele methoden voor Music Information Retrieval op basis van de Liederenbank en ontwikkelt een visie op het gebied van Computational Musicology. In dat kader werkt u samen met andere onderzoekers op het gebied van Digital Humanities. Ten behoeve van het liedonderzoek en de uitbreiding van de Liederenbank zoekt u naar subsidiemogelijkheden en zet u uw netwerk in om te komen tot de ontwikkeling van een digitale Europese infrastructuur voor volkslied.

Voor deze vacature is een volledige functie (1,0 fte) beschikbaar voor een senior onderzoeker. Gezien de verscheidenheid van de taken is een combinatie van twee complementaire deeltijdfuncties eveneens mogelijk, bijvoorbeeld een halve functie (0,5 fte) met uitzicht op vaste dienst voor een senior onderzoeker en 0,8 fte voor een tijdelijke postdoc onderzoeker in een tenure track constructie.

Functie-eisen

  • U bent gepromoveerd en uw (internationale) onderzoek heeft betrekking op musicologische, etnologische en/of letterkundige aspecten van het Nederlandse lied.
  • U heeft aantoonbare belangstelling voor de relatie tussen technologie en orale cultuur.
  • U heeft interesse in de diachrone ontwikkeling van volksmuziek en volkslied.
  • U heeft leidinggevende kwaliteiten en bent in staat het onderzoek en de resultaten van het volksliedonderzoek cq de documentatie uit te dragen naar een breder publiek (valorisatie).

De deadline voor deze vacature is 14 juni 2016.
Meer informatie

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.