Historici.nl

Gepubliceerd op 19-01-2015

Vacature: Onderzoeker voor het BRAIN-project: Identifying Needs to Modernize Access to Digital Data in Libraries and Archives, SOMA, Brussel

Het CegeSoma, Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij, is het Belgische kenniscentrum voor de geschiedenis van de conflicten van de 20ste eeuw. Het verricht onderzoek, doet aan publiekswerking en bewaart documentatie. Het netwerkproject “Het identificeren van de noden met het oog op het moderniseren van toegang tot digitale gegevens in bibliotheek en archieven” (MADDLAIN) heeft tot doel de bestaande gebruiken en de noden te analyseren van de verschillende doelpublieken van de instellingen uit de pool documentatie op het vlak van toegang tot digitale informatie.

Het CegeSoma werft een (voltijds) onderzoeker (m/v) aan voor het BRAIN-project: Identifying Needs to Modernize Access to Digital Data in Libraries and Archives.

Over deze job

  • het opmaken van een stand van zaken van de bestaande literatuur over e-learning en de virtuele onderzoekomgevingen
  • het opstellen en het versturen van enquêtes over de bestaande gebruiken m.b.t. e-learning en virtuele onderzoeksomgevingen, gericht op bepaalde doelgroepen
  • het afnemen van interviews met gebruikers van de drie betrokken instellingen i.v.m. de manier waarop ze gebruik maken van e-learning en virtuele onderzoeksomgevingen
  • het maken van een analyse van de via de enquêtes en de interviews verkregen kwalitatieve gegevens en van de door de UGent aangeleverde kwantitatieve gegevens uit de databases en websites van de drie instellingen.

Deadline: 28 januari 2015

Functiebeschrijving (pdf)

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.