Historici.nl

Gepubliceerd op 20-06-2016

Vacature: Onderzoekers Digital Humanities, KNAW

Het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis en het Meertens Instituut zijn geesteswetenschappelijke onderzoeksinstituten van de KNAW. Zij werken intensief samen, onder meer in het bieden van een infrastructuur voor digitaal geesteswetenschappelijk onderzoek in Nederland. De samenwerking op het gebied van digitale geesteswetenschappen gaan zij verder versterken in het KNAW Humanities Cluster. In het kader daarvan zullen Huygens ING en Meertens Instituut eind 2016 verhuizen naar gezamenlijke huisvesting in de Amsterdamse binnenstad. De instituten beschikken over relatief grote ICT afdelingen en zijn al langer actief op het gebied van digitaal geesteswetenschappelijk onderzoek en het bouwen van de daarvoor benodigde infrastructuur, onder meer in het project CLARIAH.

Bij de clustering van de drie instituten tot het KNAW Humanities Cluster zal een kern van onderzoekers gevormd worden, de Digital Humanities Group, die een kristallisatiepunt zal zijn voor het digitaal geesteswetenschappelijk onderzoek van het cluster. De Digital Humanities Group zal zowel bestaan uit zittende stafleden van de drie instituten, als uit nieuw aan te trekken krachten.

Voor de Digital Humanities Group zijn we op zoek naar: Onderzoekers (m/v)

Informatie:

Voor het KNAW Humanities Cluster is digital humanities geen onderzoeksgebied op zichzelf, maar een gebied dat zich richt op de ontwikkeling van digitale methoden ter ondersteuning van het geesteswetenschappelijk onderzoek. Deze methoden zullen worden ingezet naast en in aanvulling op reeds bestaande methoden van onderzoek om ons onderzoek verder te versterken en baanbrekende resultaten te boeken.

Methodologisch denken we dat voor ons onderzoek veel valt te verwachten van ontwikkelingen op met name drie specifieke terreinen: tekstanalyse, netwerkanalyse en visualisatie. In onze gezamenlijke aanpak willen we ons op deze terreinen concentreren. Daarnaast zal er aandacht zijn voor andere  vernieuwende technieken zoals systeem en data modellering (o.a. Linked Open Data), computationele (meta)data analyse, machine learning technieken (o.a. deep learning) en information retrieval. Tenminste een van de aan te stellen onderzoekers zal zich primair richten op taalkundige analyse van tekst.

Voor de Digital Humanities Group zoeken wij onderzoekers met een uitstekend track record in Digital Humanities. Dit kan zowel een geesteswetenschappelijke onderzoeker met een duidelijk Digital Humanities profiel zijn, als een computerwetenschapper met aantoonbare grote belangstelling voor de geesteswetenschappen.

Van kandidaten verwachten wij:

  • een indrukwekkend onderzoeks c.v., waaronder een proefschrift, op het gebied van digital humanities;
  • aantoonbare affiniteit en ervaring op methodologisch gebied en met vernieuwende technieken;
  • aantoonbaar vermogen om de brug te slaan tussen computationeel onderzoek en geesteswetenschappen, waaronder samenwerking met beide groepen wetenschappers;
  • vermogen tot stimulerende en creatieve samenwerking met andere onderzoekers;
  • aantoonbaar vermogen externe onderzoekssubsidies te verwerven.

Salaris en aanstelling:

De aanstelling bij de KNAW is 30,4 tot 38 uur per week voor onbepaalde tijd. Het salaris bedraagt afhankelijk van relevante werkervaring minimaal € 4.120,- en maximaal € 5.288,- (schaal 12 CAO-Nederlandse Universiteiten) bij een 38-urige werkweek.

Het Humanities Cluster biedt aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals 8,3 % eindejaarsuitkering, 8% vakantieuitkering, 6 weken vakantie op jaarbasis en de mogelijkheid om verlofdagen te kopen/verkopen.

Reactie

Je kunt je sollicitatie (brief met CV) voor 1 juli 2016 sturen aan onderzoekdh2016@iisg.nl, t.a.v. Marjoleine Cornelissen (hoofd P&O IISG), bij het onderwerp vermelden “onderzoekers DH”.

Informatie is verkrijgbaar bij Lex Heerma van Voss (directeur Huygens ING), e-mail: lex.heermavanvoss@huygens.knaw.nl of via telefoonnummer 070–3315800

Informatie over de drie instituten vind je voor  het Huygens ING op www.huygens.knaw.nl, het IISG op socialhistory.org en voor het Meertens Instituut op www.meertens.knaw.nl.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.