Historici.nl

Gepubliceerd op 12-06-2017

Vacature: Onderzoeksassistent bij het project ‘Politieke en Bestuurlijke Context’ (Deadline 14 juni)

Bij het project ‘Politieke en Bestuurlijke Context’ is een vacature voor een Onderzoeksassistent (0,8 fte). Dit is een onderdeel van het onderzoeksprogramma Dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950, uit te voeren door KITLV, NIMH en NIOD.

Onderwerp
Het project gaat over de manier waarop Nederland in de politieke en bestuurlijke sfeer is omgegaan met het grensoverschrijdend geweld in de oorlog met Indonesië. Het omvat twee deelstudies: de eerste richt zich primair op de houding van de overheid en politieke gemeenschap in Nederland, de tweede stelt de vraag hoe en waarom het koloniale bestuur verantwoordelijk is geweest voor het tolereren, hanteren, dan wel beheersen van het hoge geweldsniveau in het kader van de dekolonisatieoorlog. Zie voor meer informatie over het programma: www.ind45-50.org/

Gezocht:
Gezocht wordt een onderzoeksassistent op MA-niveau met grote inhoudelijke affiniteit met het onderwerp. Van de assistent wordt verwacht dat hij/zij in staat is de beide hoofdonderzoekers op hoog niveau te ondersteunen, in de vorm van archief- en literatuuronderzoek, het leveren van tekstbijdragen en reflectie op de wetenschapscommunicatie. Er wordt een beroep gedaan op flexibiliteit en het vermogen zelfstandig, initiatiefrijk en proactief te werk te gaan, op basis van het door de wetenschappelijke begeleidingscommissie goedgekeurde onderzoeksprogramma.

Bekijk de volledige vacature op academictransfer.com.

 

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.