Historici.nl

Gepubliceerd op 04-08-2015

Vacature: PhD – Urban Studies, Universiteit van Antwerpen

Het Departement Geschiedenis van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte zoekt een veelbelovend talent voor een voltijdse (100%) Doctoraatsbeurs van het Bijzonder Onderzoeksfonds in het domein Urban Studies

Jouw opdracht

 • Je bereidt een doctoraal proefschrift voor in het domein Urban Studies, Het landschap van ecologische infrastructuur. Een historische-theoretische reflectie over techno-natuurlijke interventie als ontwerpstrategie. Dit project belicht de veranderende manieren waarop ecologische infrastructuur aangewend werd om milieubedreigingen af te wenden in een context van snelle verstedelijking. Het doel van het project is bij te dragen aan de conceptuele-historische kennis over deze interventies alsook kritisch te reflecteren over de huidige ontwerppraktijk;
 • Je neemt beperkte taken van onderwijs- en onderzoeksondersteuning op binnen het Centrum voor Stadsgeschiedenis, het Departement Sociologie en het Urban Studies Institute.                                            

Jouw profiel

 • Je bezit een diploma van Master in Geografie, (Landschaps-)Architectuur, Stedenbouw/Urban Studies, Geschiedenis, STS, Milieuwetenschappen, Sociologie, of andere relevante disciplines;
 • Je kan uitstekende studieresultaten voorleggen;
 • Ook laatstejaarsstudenten kunnen zich kandidaat stellen;
 • Buitenlandse onderzoekers worden aangemoedigd zich kandidaat te stellen;
 • Je onderzoekskwaliteiten sluiten aan bij de beleidslijnen van de universiteit;
 • Je hebt interesse in, en wenselijk ook ervaring met, interdisciplinair onderzoek;
 • Je hebt interesse in theoretisch gestuurd empirisch onderzoek.

Wij bieden

 • Een doctoraatsbeurs voor een periode van twee jaar, eenmaal hernieuwbaar met twee jaar na positieve evaluatie;
 • De begindatum van de beurs is 1 oktober 2015, 1 november 2015, 1 december 2015 of 1 januari 2016;
 • Een maandelijks bruto beursbedrag dat varieert van € 2.167,88 – € 2.486,53;
 • Een dynamische en stimulerende onderzoeksomgeving.

Hoe solliciteren?

 • Je kan alleen online solliciteren, en dat tot uiterlijk 9 augustus 2015;
 • Er gebeurt een preselectie op basis van de ingediende kandidaturen; de verdere selectieprocedure is functiegericht en wordt door de selectiecommissie vastgesteld;
 • De selectiegesprekken vinden plaats tussen 17 augustus en 11 september 2015;
 • Voor informatie over het invullen van het sollicitatieformulier kan je terecht bij Myra De Munck (Tel. 03 265 32 24 ) of Robin Wynants (Tel.03 265 31 41);
 • Met inhoudelijke vragen over de functie mag je contact opnemen met prof. Greet De Block, greet.deblock@uantwerpen.be; prof. Stijn Oosterlynck, stijn.oosterlynck@uantwerpen.be; prof. Tim Soens, tim.soens@uantwerpen.be

 

Meer informatie

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.