Historici.nl

Gepubliceerd op 03-01-2017

Vacature: Postdoc Amerikaanse geschiedenis Roosevelt Institute (deadline 22 januari)

Het Roosevelt Institute for American Studies (RIAS) in Middelburg zoekt kandidaten voor een functie van:

Postdoc Amerikaanse geschiedenis (1.0 fte)

De postdoc is in staat onderzoek te verrichten over aspecten van de Amerikaanse nationale en/of internationale geschiedenis en cultuur in relatie tot de ‘Rooseveltian Century’: het streven naar meer veiligheid, vrijheid en gelijkheid in de 20e eeuw. Daarnaast is de postdoc in staat om allerlei activiteiten binnen het RIAS zoals wetenschappelijke conferenties en summerschools voor Ph.D.-kandidaten te ontwikkelen en te organiseren en in Middelburg contacten te onderhouden met overheden en instellingen.

Werkzaamheden

 • Verrichten van eigen onderzoek; 
 • Organisatie van conferenties en andere activiteiten – ook die rondom de Fulbright Distinguished Research Chair; 
 • Onderhouden van contacten met lokale en regionale overheden en instellingen;
 • Begeleiden en coachen van studenten;
 • Dagelijkse begeleiding van promovendi;
 • Organisatie van de RIAS Summer- en Winterschools voor Ph.D.-kandidaten en Research MA-studenten; 
 • Ondersteuning van verdere fund raising ten behoeve van het RIAS.

Functie-eisen

 • wetenschappelijke excellentie, blijkt onder meer uit proefschrift, publicaties en/of andere wetenschappelijke verworvenheden;
 • aantoonbare organisatorische ervaring en kwaliteiten;
 • onderwijservaring op universitair niveau en didactische bekwaamheid;
 • teamgeest en brede inzetbaarheid
 • grondige beheersing van het Nederlands en Engels.

Arbeidsvoorwaarden
Aanstelling vindt plaats conform de CAO Universiteiten voor allereerst de duur van 1 jaar. Verlenging tot een duur van in totaal vier jaar behoort tot de mogelijkheden, afhankelijk van gebleken geschiktheid en beschikbare middelen.

Het salaris bedraagt gedurende het eerste jaar € 2.943 bruto per maand (salarisschaal 10) bij een voltijds dienstverband. Exclusief 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering.

Informatie
Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Raad van Toezicht, prof.dr. H.W. van den Doel, email: h.w.van.den.doel@hum.leidenuniv.nl

Solliciteren
U kunt solliciteren door vóór 22 januari 2017 een sollicitatiebrief inclusief curriculum vitae en beschrijving van een eigen onderzoeksvoorstel (maximaal 2000 woorden exclusief literatuurverwijzingen) te sturen naar:

Roosevelt Institute for American Studies
t.a.v. Mw. Leontien Joosse
Postbus 6001
4330 LA Middelburg
email: la.joosse@zeeland.nl

Het onderzoeksvoorstel dient van hoge kwaliteit te zijn en innovatief van karakter, uitdagend qua inhoud, origineel in de vraagstelling, met wetenschappelijk vernieuwende elementen, een potentie tot belangrijke bijdragen aan de wetenschappen en doeltreffend qua voorgestelde methode.

Sollicitanten die nog niet gepromoveerd zijn, kunnen alleen een sollicitatie indienen als zij een verklaring van de voltallige manuscriptcommissie van een Nederlandse universiteit meesturen dat het proefschriftmanuscript is goedgekeurd.

www.roosevelt.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.