Historici.nl

Gepubliceerd op 13-05-2016

Vacature: Postdoc Cultuurwetenschappen, Open Universiteit

Ter bevordering en stimulering van het wetenschappelijke onderzoek binnen het programma ‘Waarde en waardering van cultuur’ zoeken wij een postdoc. Deze heeft tot taak een bijdrage te leveren aan de versterking van de interne samenhang binnen het programma en interdisciplinaire samenwerkingsverbanden, en aan de externe profilering van het Cultuurwetenschappelijke onderzoek dat aan de Open Universiteit wordt verricht in het bredere veld van het cultuurwetenschappelijke onderzoek in binnen- en buitenland.

Concreet wordt van de postdoc het volgende verwacht:

  • organisatie van een internationaal wetenschappelijk congres rond het onderzoeksprogramma van Cultuurwetenschappen ‘Waarde en waardering  van cultuur’ met als (voorlopig geformuleerd) thema: ‘Cultural dynamics of the past’. Streefdatum: winter 2017/2018
  • organisatie en redactie van een internationale publicatie in het verlengde van genoemd congres, samengesteld uit congresbijdragen van onderzoekers binnen en buiten de Open Universiteit, Engelstalig, peer reviewed
  • eigen onderzoek op genoemd terrein, uitmondend in drie peer reviewed publicaties, waarvan een in de hierboven genoemde publicatie

Requirements

U heeft een relevante academische opleiding in de Cultuurwetenschappen of één van haar subdisciplines: Geschiedenis, Kunstgeschiedenis, Filosofie, Letterkunde afgerond.  U bent gepromoveerd op het terrein van (één van de subdisciplines van) Cultuurwetenschappen binnen de afgelopen vijf jaar. U publiceert in refereed tijdschriften/boeken. U heeft aantoonbare ervaring in en affiniteit met organisatorisch en redactioneel academisch werkzaamheden. U beschikt over goede sociale en contactuele eigenschappen en beheerst het Engels vloeiend. U heeft een pro-actieve houding en talent voor samenwerking.

De deadline voor deze vacature is 31 mei 2016.
Meer informatie

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.