Historici.nl

Gepubliceerd op 19-06-2015

Vacature – Postdoc Onderzoeker Vroegmoderne Geschiedenis, Fryske Akademy

 (m/v) voor 38 uur per week (1 fte).

Job description

  • Het verzamelen van eerste onderzoeksresultaten op boven genoemd terrein;
  • Het presenteren van die resultaten op (binnen- en buitenlandse) wetenschappelijke bijeenkomsten;
  • Het insturen als co-auteur of auteur van een artikel naar een toonaangevend historisch tijdschrift;
  • Het voorbereiden van (nationale en Europese) subsidie-aanvragen;
  • Bijdragen aan de valorisatie van het historisch onderzoek dat aan de Fryske Akademy wordt verricht.

Requirements

  • Een voltooid proefschrift op een voor dit onderzoeksterrein relevant onderwerp en een bijhorend publicatiedossier kunnen voorleggen;
  • Aantoonbare ervaring met teamwork in een wetenschappelijk project;
  • Oog hebben voor de mogelijke inbreng in de te entameren onderzoeksprojecten van andere disciplines die aan de Fryske Akademy worden bedreven (met name archeologie, taalkunde en sociale wetenschappen);
  • Initiatiefrijk en bereid zijn een wetenschappelijk netwerk uit te bouwen. Beheersing van de Friese taal is een pree.

Conditions of employment
Een voltijds tijdelijk dienstverband voor een periode van 1 jaar. De aanstelling zal ingaan op 1 oktober 2015. Inschaling vindt plaats conform het UFO profiel Onderzoeker 3. Het salaris is volgens schaal 11 van de CAO- Nederlandse Universiteiten, afhankelijk van werkervaring max. € 4.551 bruto per maand, exclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Uitstekende onderzoeksfaciliteiten in een stimulerende omgeving. De kans om subsidie-aanvragen in een wetenschappelijke instelling uit te werken. De werkplek is bij de Fryske-Akademy.

Organisation
De Fryske Akademy is hét wetenschappelijk instituut dat zich toelegt op het verrichten van onderzoek op het gebied van de Friese taal, cultuur, geschiedenis en samenleving. Op deze terreinen leveren wij regionaal, nationaal of internationaal hoogwaardige en vernieuwende wetenschappelijke prestaties met een duidelijke maatschappelijke relevantie. Bij het instituut werken ca. 60 medewerkers. De Fryske Akademy is gelieerd aan de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) te Amsterdam.

Additional information
Meer informatie omtrent deze functie-inhoud kunt u inwinnen bij dr. Hans Cools (senior-onderzoeker vroegmoderne geschiedenis): hcools@fryske-akademy.nl, telefoonnummer 058 2131414.

Stuur een motivatiebrief met uitgebreide CV vóór 29 juni 2015 naar Cobi Vogelzang, P&O-adviseur: PenO@fryske-akademy.nl o.v.v. Vroegmoderne Geschiedenis.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.