Historici.nl

Gepubliceerd op 12-05-2016

Vacature: Postdoc “Watergebruik in Nederland, 1550-1950”

Het project heeft de titel “De watercyclus van huishoudens en bedrijven; Amsterdam en Rotterdam in internationaal perspectief 1550-1950”. Het betreft een project dat door een historisch-etnologisch onderzoeksteam is opgezet en verder ontwikkeld dient te worden. Afhankelijk van de expertise van de kandidaat kan de nadruk liggen op de vroegmoderne dan wel de moderne periode. Als uitgangspunt voor het onderzoek is een projectbeschrijving beschikbaar.

De deadline voor deze vacature is 10 juni 2016.

Lees meer op de website van het Huygens ING

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.