Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#erfgoed en herinneringscultuur
#scheepvaart
#onderwijs
#archieven
#kolonialisme
#Tweede Wereldoorlog
#recht
#gender
#inclusiviteit
#slavernij
#natuur en milieu
Gepubliceerd op 03-07-2017

Postdoctoral Position in Ancient Near Eastern Studies

Vrije Universiteit Amsterdam is a leading, innovative and growing university that is at the heart of society and actively contributes to new developments in teaching and research. Our university has ten faculties which span a wide range of disciplines, as well as several institutes, foundations, research centres, and support services. Its campus is located in the fastest-growing economic region in the Netherlands (the Zuidas district of Amsterdam), and provides work for over 4,500 staff and scientific education for more than 23,000 students.

Since September 2014 the research project “Paying for All the Kings’ Horses and All the King’s Men: A Fiscal History of the Achaemenid Empire”, funded by the Netherlands Organization for Scientific Research (NWO) is being conducted under the leadership of Kristin Kleber. The project aims to investigate the systems of taxation and administration in the Achaemenid Empire. The emphasis lies on a combined study of the written documentation from Babylonia and Iran, but the sources from other areas from the Achaemenid Empire also play an important role. The project seeks to hire a postdoctoral scholar who is either an Assyriologist familiar with Neo-Babylonian, or a researcher specialized in Achaemenid-period source material from any of the other regions of the Achaemenid Empire.

Read more

PhD candidates in Assyriology
Door Redactie Historici.nl
Vacature: PhD Position Giants of the Modern World (Deadline 4 May)
Door Redactie Historici.nl
PhD Coping with Drought (FTE 0,8-1)
Door Redactie Historici.nl
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.