Historici.nl

Gepubliceerd op 22-07-2016

Vacature: Programmamanager Archief

Job description
U bent verantwoordelijk en draagt zorg voor 

 • ontwikkelen, innoveren, evalueren en bijstellen van het recordmanagementbeleid. 
 • advisering aan faculteiten en diensten bij de implementatie van het document- en recordmanagementbeleid 
 • ontwikkelen, vorm en inhoud geven aan beleid t.a.v. duurzaam recordsmanagement binnen de VU 
 • geven van adviezen (VU-breed) betreffende innnovatie, ontwikkeling en toepassing van recordmanagement 
 • Onderzoek doen naar en rapporteren over eisen, wensen, randwoorden en uitgangspunten van het beleid. 
 • Kwaliteitsborging 
 • Adviseren en zorgdragen voor het op de juiste wijze integreren, registreren, classificeren, metadateren, opslaan en bewaren en vernietigen van records en het op een juiste wijze uitvoeren van conversies en migraties van records; 
 • Aansturen van en/of participeren in (deel) projecten 

   
Requirements

 • diploma Archivistiek A; 
 • academisch werk- en denkniveau; 
 • aantoonbare ervaring in soortgelijke functie; 
 • kennis van relevante wetten, regelingen en normen; 
 • kennis van instrumenten en ontwikkelingen van het eigen vakgebied (standaarden, methodieken, systemen, digitalisering) en inzicht in ontwikkelingen op het gebied van geautomatiseerde documentaire informatiesystemen; 
 • inzicht in bestuurlijke processen en verhoudingen; 
 • inzicht in de rol van een kwaliteitssysteem voor het recordmanagement van de VU.

Competenties 

 • Organisatie sensitiviteit 
 • Overtuigingskracht 
 • Samenwerkingsgericht/Verbindend vermogen 
 • Analytisch 
 • Projectmatig werken 
 • Sturen op resultaat

U kunt reageren op deze vacature tot en met 11 augustus 2016.
Meer informatie

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.