Historici.nl

Gepubliceerd op 09-06-2015

Vacature – Programmamanager Informatiebeheer NIOD

Het NIOD is uniek als wetenschappelijk onafhankelijk en tegelijkertijd sterk maatschappelijk georiënteerd instituut. De oorspronkelijke expertise van het NIOD ligt bij de verspreiding van kennis over de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust in Nederland. Tegenwoordig wordt deze expertise ook ingezet voor het bestuderen van massaal geweld en genociden in de rest van de wereld.

Naast wetenschappelijk onderzoek biedt het NIOD een inhoudelijk sterke en intensieve dienstverlening. Zowel professionals als particulieren kunnen bij het NIOD terecht voor informatie of het raadplegen van de uitgebreide collectie die bestaat uit archieven, foto’s, publicaties en onderzoeksdata. Bij het NIOD werken 70 mensen.

Om de collectie aan te kunnen sluiten op digitale infrastructuren en in te kunnen spelen op nieuwe (digitale) vragen, is het NIOD per 1 augustus 2015 op zoek naar een:

Programmamanager Informatiebeheer

1,0 fte voor een periode van 2 jaar

Het NIOD kiest voor aansluiting bij de digitale ontwikkelingen op gebied van erfgoed en informatiebeheer. Aansluiting bij digitale infrastructuren is hierin een belangrijk element. Het NIOD is gestart met de uitbouw van het Netwerk Oorlogsbronnen naar  het Kenniscentrum Oorlogsbronnen, en participeert in diverse projecten van collectieontsluiting in binnen- en buitenland (EHRI, Rwanda). Daarnaast zien we dat de vragen van het publiek anders zijn geworden. Men wil meer digitale toegang tot collecties en directer kunnen vinden wat men zoekt. Aansluiten bij deze behoefte is dan ook essentieel. Tenslotte zal de collectie, en met name de kennis over de collectie, de komende jaren naar verwachting meer gebruikt gaan worden in het kader van de veranderingen binnen de infrastructuur van de oorlog.

Functiebeschrijving
U bent in opdracht van de directeur Collecties en Diensten functioneel verantwoordelijk voor alle primaire processen binnen de afdeling Collecties en Diensten en aanpalende informatieprocessen binnen het NIOD (bijv. rondom  de eigen instituutsarchivering). Uw opdracht is om de werkprocessen op informatiebeheer terrein waar nodig aan te passen, zodat deze beter aansluiten bij digitale infrastructuren. Daarbij wordt u geacht ervoor te zorgen dat tijdens aanpassingen de dienstverlening gewoon door kan gaan. U werkt via de vorm programmamanagement, waarbij u de functionele aansturing van alle medewerkers binnen het primaire proces heeft. De personeelsverantwoordelijkheid blijft bij de directeur Collecties en Diensten.

Concreet betekent dit dat u een analyse maakt van de diverse werkprocessen op het gebied van acquisitie,  digitalisering, het knipselarchief, het instituutsarchief, informatievragen, digitale duurzame opslag, beheer strategische applicaties en onderzoeksdata. U wordt geacht de werkprocessen zo breed mogelijk in kaart te brengen en voorstellen te doen voor vernieuwing waar nodig. U werkt hierbij nauw samen met de medewerkers van verschillende afdelingen en baseert zich op het Collectieplan 2012-2016 en de bestaande notities over onderzoeksdata en digitale instituutsarchivering. Uw plan van aanpak legt u voor aan de directeur Collecties en Diensten. De uitvoering van het plan werkt u uit op basis van projectmatig werken. U bent zelf projectleider of zorgt voor projectleiders uit de organisatie waarbij u hen begeleidt en met hen werkt aan het resultaat.

Op basis van uw plan van aanpak en uitvoering, stelt u een Collectieplan 2017-2021 op. U werkt in deze nauw samen met de programmamanager Kenniscentrum Oorlogsbronnen, omdat onderdelen uit de NIOD collectie deels zullen worden geïntegreerd in het Kenniscentrum. Tevens onderhoudt u de operationele contacten met de partnerinstellingen op het terrein van de collecties van het NIOD (o.a. DANS, Nationaal Archief).

Functie-eisen

  • master archiefwetenschappen of vergelijkbaar
  • grondige kennis van digitale ontwikkelingen op het terrein van informatiebeheer
  • ruime ervaring met coachend leidinggeven in een project-/programmastructuurstructuur
  • kennis van en ervaring met projectmatig werken
  • ervaring met veranderingsprocessen binnen organisaties in een vormgevende rol
  • kennis van en ervaring met het werkterrein infrastructuur WOII
  • uitstekende communicatieve vaardigheden

Competenties
– analytisch vermogen
– samenwerken
– netwerkvaardigheden
– plannen en organiseren, voortgangsbewaking
– resultaatgericht
– coaching
– initiatief en inventiviteit

Aanstelling
Het betreft een fulltime functie voor de duur van twee jaar.

Wat bieden we?
Het NIOD biedt een informele en internationaal georiënteerde werkomgeving met veel ruimte voor eigen initiatief en verantwoordelijkheid. Afhankelijk van opleiding en werkervaring bedraagt het salaris bij een fulltime dienstverband maximaal € 5.608,- bruto per maand (schaal 13 CAO Nederlandse Universiteiten), exclusief 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering. Er is een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden.

Meer informatie
Voor inhoudelijke vragen over deze functie kunt u terecht bij drs. P. Huitsing, directeur Collecties en Diensten (p.huitsing@niod.knaw.nl). Meer informatie over de aanstelling kunt u inwinnen bij de heer W. Arink, directeur Bedrijfsvoering (w.arink@niod.knaw.nl). Het NIOD is te bereiken op het telefoonnummer 020-523 38 00. Ook kunt u terecht op onze website www.niod.nl.

Interesse?
Uw sollicitatie met een uitgebreide motivatie en curriculum vitae ontvangen wij graag per e-mail op vacature@niod.knaw.nl ter attentie van de heer W. Arink en onder vermelding van ‘vacature Programmamanager’. Reageren kan tot en met 21 juni 2015. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten de voorkeur.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op vrijdag 26 juni 2015.

 

Vacature – Projectassistent NIOD
Door Redactie Historici.nl
Vacature: NIOD – KNAW – Directeur (m/v)
Door Redactie Historici.nl
Vacature Medewerker Communicatie & Voorlichting
Door Redactie Historici.nl
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.