Historici.nl

Gepubliceerd op 13-07-2016

Vacature: Promotiebeurs voor leraren

Waarvoor

Leraren uit het primair, voortgezet, middelbaar beroeps-, hoger beroeps- en speciaal onderwijs kunnen een beurs krijgen voor een promotieonderzoek. Het doel is de opgedane kennis en onderzoekservaring direct ten goede te laten komen aan de onderwijspraktijk. Ook verhoogt een groter aantal gepromoveerde leraren voor de klas de kwaliteit van het onderwijs en versterkt het de aansluiting tussen universiteiten en scholen.

U kunt een promotiebeurs aanvragen voor elk onderzoeksonderwerp. Wel moet u kunnen aangeven welk belang het onderzoek heeft voor uw eigen onderwijspraktijk of het onderwijs in bredere zin.

Voor wie

U moet een aanstelling voor onbepaalde tijd hebben en op het moment van de sluitingsdatum voor het indienen van een aanvraag minstens een jaar in dienst zijn bij een onderwijsinstelling gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of Economische Zaken. Leraren die al gestart zijn met een promotieonderzoek kunnen ook reageren. Vrouwelijke leraren worden nadrukkelijk uitgenodigd een aanvraag in te dienen.

Wat aanvragen

Met de promotiebeurs kan gedurende een periode van maximaal vijf jaar (met ingang van de rondes 2016) een vervanger worden aangesteld voor de helft van uw contractomvang, met een maximum van 0,4 fte vrijstelling.

Wanneer

De deadline voor de tweede ronde in 2016 is dinsdag 6 september (14.00 CET).

Zie voor meer informatie, de call for proposals en het aanvraagformulier de website van NWO.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.