Historici.nl

Gepubliceerd op 07-10-2015

Vacature – Promovendus ‘De geschiedenis van UNTAC: een vredesoperatie doorgelicht’ (Leiden)

De Faculteit der Geesteswetenschappen, Instituut Geschiedenis van de Universiteit Leiden zoekt per 1 januari 2016 een: Promovendus ‘De geschiedenis van UNTAC: een vredesoperatie doorgelicht’ (1.0 fte; Vacaturenummer: 15-334)

Projectbeschrijving

U verricht onderzoek naar de United Nations Transitional Authority in Cambodia (UNTAC) in de jaren 1992-1993. Deze VN-operatie wordt doorgaans beschouwd als een succes, in schril contrast met missies in Somalië, Rwanda en Bosnië in datzelfde decennium. Onze kennis over het verloop en de resultaten van de UNTAC-missie is evenwel nog beperkt. Aan u de taak deze lacune op te vullen. Hiervoor is een grote hoeveelheid (deels Franstalige) primaire bronnen beschikbaar, terwijl ook door middel van interviews veel informatie kan worden vergaard. U krijgt de vrijheid dit onderzoek zelf nader vorm en inhoud te geven en bijvoorbeeld te bepalen in hoeverre u verhoudingsgewijs veel aandacht aan de Nederlandse deelname aan UNTAC wilt besteden. In ieder geval wordt van u verwacht dat u op basis van empirisch onderzoek een originele bijdrage levert aan het sterk door de politieke en sociale wetenschappen beheerste debat over de effectiviteit van VN-vredesoperaties. Een debat dat zich vaak toespitst op een afweging van de kosten en baten van dergelijke operaties. Het schrijven van een concept-onderzoeksplan maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.

Werkzaamheden

 • Het afronden van een proefschrift binnen vier jaar;
 • Het schrijven van één of meerdere artikelen;
 • Het presenteren van papers tijdens congressen of workshops;
 • Het geven van onderwijs.

Uw profiel

 • Masterdiploma geschiedenis (gehonoreerd met een 8 of hoger);
 • Uitstekende onderzoeksvaardigheden, blijkend uit als zodanig beoordeelde scriptie(s);
 • Goede communicatieve vaardigheden in de Nederlandse en Engelse taal. Passieve kennis van de Franse taal.

Beschrijving organisatie

De Faculteit der Geesteswetenschappen is rijk aan expertise op het terrein van de filosofie, geschiedenis, kunstgeschiedenis, kunsten, letterkunde, taalkunde, religiestudies en regiostudies van vrijwel de gehele wereld. Ons universitaire motto ‘In Leiden leer je de wereld kennen’ brengen wij dagelijks in praktijk met hoogwaardig onderwijs door gepassioneerde docenten en onderzoek van internationaal erkend hoog niveau. Hierin wordt de organisatie ondersteund door een professionele staf.

De faculteit is gesitueerd in het historische hart van Leiden en heeft ruim 5.400 studenten en 800 medewerkers. Zij biedt een inspirerende, internationale werkomgeving en ruimte voor diversiteit en vernieuwing aan medewerkers en studenten uit binnen-en buitenland . Zie voor meer informatie onze facultaire website http://www.hum.leidenuniv.nl.Het Instituut voor Geschiedenis is een van de zes wetenschappelijke instituten van de Faculteit der Geesteswetenschappen.

Het instituut is verantwoordelijk voor het grootste deel van het historisch onderwijs en onderzoek dat binnen de Universiteit Leiden wordt uitgevoerd en telt ruim 120 medewerkers. Meer informatie over het instituut vindt u op onze website http://www.hum.leiden.edu/history/.

Wij bieden

De aanstelling geschiedt voor een periode van 4 jaar met een aanstellingsomvang van 38 uur per week. U begint met een jaarcontract, dat na positieve evaluatie kan worden verlengd voor de resterende drie jaar. Het salaris bedraagt in het eerste jaar € 2.125,- bruto oplopend naar € 2.717,- bruto in het vierde jaar (schaal P CAO-Nederlandse Universiteiten) bij een 38-urige werkweek. De Universiteit Leiden biedt aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden.

Informatie

Meer informatie over arbeidsvoorwaarden vindt u op: www.medewerkers.leidenuniv.nl. Nadere inlichtingen over deze functie zijn te verkrijgen bij Prof. dr. B. Schoenmaker, b.schoenmaker@hum.leidenuniv.nl, tel. 06-12290189.

Meer informatie over de Universiteit Leiden vindt u op www.universiteitleiden.nl.

Solliciteren

Uw sollicitatie dient te bestaan uit:

 • Brief;
 • Curriculum Vitae;
 • Cijferlijst;
 • Een tweetal referenties;
 • Een concept-onderzoeksplan (van circa 1500 woorden) m.b.t. het beoogde UNTAC-onderzoek.

Sollicitaties kunt u, onder vermelding van het vacaturenummer (15-334), als PDF bestand met als bestandsnaam uw achternaam sturen naar: vacaturesgeschiedenis@hum.leidenuniv.nl.

De sollicitatie dient uiterlijk 2 november 2015 binnen te zijn.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.