Historici.nl

Gepubliceerd op 20-02-2017

Vacature: Promovendus Geschiedenis (Deadline 1 april)

Promovendus Geschiedenis (1.0 fte)

Projectbeschrijving
U verricht onderzoek naar de geschiedenis van de militaire geneeskunde en gezondheidszorg in Nederland vanaf 1945. 
Een belangrijke vraag daarbij is wat het betekende om naast arts of verpleegkundige ook militair te zijn. Hoe verhielden deze twee identiteiten zich tot elkaar en welke (ethische) dilemma’s sproten daaruit voort? Hoe kon een medicus gewetensvol zijn of haar professie uitoefenen ten dienste van een organisatie die zich richtte op het uitoefenen van geweld? Welke eisen stelde de krijgsmacht aan de militaire geneeskunde en welke verwachtingen hadden de militairen – de potentiële patiënten – van haar? Deze en andere vragen kregen na 1945 een extra morele lading door de invoering van kernwapens, die een vernietiging van menselijk leven op een tot dan toe ongekende schaal konden veroorzaken. In uw onderzoek zou u het in Nederland gevoerde debat over bovengenoemde vraagstukken en de in dit verband gemaakte (beleids)keuzes kunnen vergelijken met de wijze waarop in een aantal andere westerse landen de meningsvorming over de militair-geneeskundige identiteitsvraag zich heeft voltrokken. Uw onderzoek maakt deel uit van een groter onderzoeksproject naar de geschiedenis van de militaire geneeskunde, waaraan ook het Nederlands Instituut voor Militaire Historie en de Universiteit Utrecht een bijdrage leveren.

De werkzaamheden

  • Het afronden van een proefschrift binnen vier jaar;
  • Het schrijven van één of meerdere artikelen;
  • Het presenteren van papers tijdens congressen of workshops;
  • Het geven van onderwijs.

Uw profiel

  • Masterdiploma geschiedenis (gehonoreerd met gemiddeld een 8 of hoger);
  • Uitstekende onderzoeksvaardigheden, blijkend uit als zodanig beoordeelde scriptie(s) (met gemiddeld een 8 of hoger);
  • Goede communicatieve vaardigheden in de Nederlandse en Engelse taal. Passieve kennis van de Duitse en Franse taal.

Beschrijving organisatie
De Faculteit der Geesteswetenschappen is rijk aan expertise op het terrein van de filosofie, geschiedenis, kunstgeschiedenis, kunsten, letterkunde, taalkunde, religiestudies en regiostudies van vrijwel de gehele wereld. Ons universitaire motto ‘In Leiden leer je de wereld kennen’ brengen wij dagelijks in praktijk met hoogwaardig onderwijs door gepassioneerde docenten en onderzoek van internationaal erkend hoog niveau. Hierin wordt de organisatie ondersteund door een professionele staf. Met 930 medewerkers verzorgt de faculteit 27 master- en 25 bacheloropleidingen voor ruim 6.000 studenten vanuit de vestigingen in het historisch hart van Leiden en de eigentijdse locaties in Den Haag. Meer informatie: www.universiteitleiden.nl/geesteswetenschappen.

Het Instituut voor Geschiedenis is een van de zes wetenschappelijke instituten van de Faculteit der Geesteswetenschappen. Het instituut is verantwoordelijk voor het grootste deel van het historisch onderwijs en onderzoek dat binnen de Universiteit Leiden wordt uitgevoerd en telt ruim 180 medewerkers. Meer informatie over het instituut vindt u op onze website https://www.universiteitleiden.nl/en/humanities/institute-for-history.

Wij bieden
De aanstelling geschiedt voor een periode van 4 jaar met een aanstellingsomvang van 38 uur per week. U begint met een jaarcontract, dat na positieve evaluatie kan worden verlengd voor de resterende drie jaar. Het salaris bedraagt in het eerste jaar € 2.191,- bruto oplopend naar € 2.801,- bruto in het vierde jaar (schaal P, cao Nederlandse Universiteiten) bij een 38-urige werkweek.

Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden. Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof , sabbatical leave en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen. Alle informatie hierover kunt u nalezen op: http://www.werkenbij.leidenuniv.nl/.

Diversiteit
De Universiteit Leiden hecht groot belang aan diversiteit en verwelkomt daarom graag sollicitaties van mensen die nu in haar instelling ondervertegenwoordigd zijn.

Informatie
Nadere inlichtingen over deze functie zijn te verkrijgen bij prof. dr. B. Schoenmaker, e-mail b.schoenmaker@hum.leidenuniv.nl, telefoon 06 12 29 01 89.

Solliciteren
Uw sollicitatie dient te bestaan uit: 
• Brief; 
• Cv; 
• Cijferlijst; 
• Naam en contactgegevens van een tweetal referenten (geen brieven) 
• Een concept-onderzoeksplan (van circa 1500 woorden) m.b.t. het beoogde onderzoek naar de geschiedenis van de militaire geneeskunde 
• MA Scriptie

Sollicitaties kunt u, onder vermelding van het vacaturenummer, tot en met 1 april 2017 sturen naar vacaturesgeschiedenis@hum.leidenuniv.nl. Uw sollicitatie dient te bestaan uit twee bestanden, één apart bestand met uw scriptie (bestandsnaam: achternaam_scriptie) en een tweede bestand met de overige gevraagde gegevens (bestandsnaam: achternaam).

www.werkbij.leidenuniv.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.