Historici.nl

Gepubliceerd op 10-07-2017

Promovendus Geschiedenis

Het Departement Geschiedenis van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte zoekt een voltijds (100%)

Doctoraatsbeurs van het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF) in het domein van de geschiedenis

Centrum voor Stadsgeschiedenis

Projecttitel: Back to the Future: toekomstverwachtingen in de Nederlanden, 1400-1600

Jouw opdracht

  • Je bereidt een doctoraal proefschrift voor in het domein van de laatmiddeleeuwse en zestiende-eeuwse geschiedenis.
  • Je publiceert wetenschappelijke artikelen die verband houden met het onderzoeksproject waarop de aanstelling gebeurt.
  • Je neemt beperkte taken van onderwijs- en onderzoeksondersteuning op binnen het Departement Geschiedenis.

 

…Lees hier de volledige vacature.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.