Historici.nl

Gepubliceerd op 31-07-2015

Vacature: Promovendus Geschiedenis van het landbouwkundig onderzoek in Nederland, c. 1850-2000

De leerstoelgroep Agrarische en Milieu Geschiedenis heeft per 1 januari 2016 een vacature voor een assistent in opleiding (1.0 fte) in Wageningen voor een 4-jarig onderzoeksproject naar de geschiedenis van het landbouwkundig onderzoek in Nederland, c. 1850-2000.

In de 20e eeuw groeide Nederland uit tot een wereldspeler in agrarische export en landbouwkundige kennis. Waar liggen de wortels van dit economische succes? Lag er een doelbewuste politiek aan ten grondslag, een masterplan om de Nederlandse landbouwsector op te stuwen, of was deze ontwikkeling het resultaat van een min of meer toevallige samenloop van omstandigheden? Er is weinig bekend over de geschiedenis van het landbouwkundig onderzoek, en daarmee weten we weinig over de grondslagen van een van de belangrijkste kennissectoren van de Nederlandse economie. Ook internationaal is er discussie over de effecten van het door de staat gefinancierde landbouwkundig onderzoek, maar de Nederlandse casus ontbreekt vooralsnog in dit debat. De aio-onderzoeker zal in dit project gebruik maken van economische, sociale en politieke invalshoeken (en theorieën) om het landbouwkundig onderzoek te plaatsen in de  veranderende machtsverhoudingen tussen verschillende maatschappelijke groepen met uiteenlopende belangen (politiek, landbouworganisaties, boeren, kwekers, fokkers en wetenschappers) en om inzicht te krijgen in de lange-termijn relatie tussen kennisinfrastructuur en economische ontwikkeling.
Dit project wordt uitgevoerd onder auspiciën van het Nederlands Agronomisch Historisch Instituut (NAHI) aan de vakgroep Agrarische- en Milieugeschiedenis, Wageningen UR en wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van EZ.

Beoogde promotoren en supervisoren zijn Prof. dr. Ewout Frankema en Dr. Piet van Cruyningen.

Functie-eisen
Wij zoeken een afgestudeerd (MA diploma) historicus of sociaal wetenschapper (econoom, politicoloog, socioloog) met aantoonbare historische belangstelling. De kandidaat beschikt over goed ontwikkelde schrijf- en presentatievaardigheden. Feilloze beheersing van de Nederlandse en Engelse taal is essentieel. Ervaring met wetenschappelijk onderzoek en in het bijzonder archiefonderzoek is een belangrijk voordeel.

Arbeidsvoorwaarden
Een aanstelling als Promovendus voor een periode van 18 maanden, verlengd met 30 maanden na een goede evaluatie. Salaris conform de CAO Nederlandse Universiteiten (schaal Promovendus): € 2125 bruto per maand in het eerste jaar en loopt op tot € 2717 bruto per maand in het laatste jaar, op basis van een full-time aanstelling (38 uur per week). Daarnaast bieden we een vakantie uitkering van 8% en een eindejaarsuitkering van 8.3% van het jaarsalaris.

Sollicitatie
Gelieve uw cv en motivatiebrief te uploaden vóór 14 September 2015 via deze webpagina. De gesprekken zullen eind september gevoerd worden. De beoogde startdatum voor deze functie is 1 januari 2016.
 
Aanvullende informatie kan worden opgevraagd bij Mr.dr. Piet van Cruyningen (piet.vancruyningen@wur.nl) of Prof.dr. Ewout Frankema (ewout.frankema@wur.nl).

Gelieve deze e-mailadressen niet te gebruiken om te solliciteren.

Organisatie

Leerstoelgroep Agrarische en Milieu Geschiedenis
De missie van de leerstoelgroep Agrarische en Milieugeschiedenis is het bestuderen van lange termijn groei, ongelijkheid en duurzame ontwikkelingen vanuit een mondiaal perspectief. We zijn in het bijzonder geïnteresseerd in plattelandsontwikkeling op het lange termijn in relatie tot het veranderen van het milieu en de wereldwijde economische omstandigheden. Ons onderzoek richt zich vooral, maar niet uitsluitend, op de moderne tijd (ca. 1800-2000).
Zie voor meer informatie over de vakgroep: www.wageningenur.nl/rhi
 
Wageningen UR (University & Research centre)
Een wezenlijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven. Dat is ons dagelijks werk. Wij zoeken binnen ons domein gezonde voeding en leef슬omgeving naar antwoorden op vragen over maatschappelijke thema’s als duurzame voedselproductie, klimaatverandering en alternatieve energiebronnen. Dat doen we natuurlijk niet alleen. Om dit, ook internationaal, waar te maken werken we elke dag met 6500 mensen aan de kwaliteit van leven. Wil je hier ook je dagelijks werk van maken? Bij ons krijg je daar de ruimte voor.
 
Kijk voor meer informatie over werken bij Wageningen UR op http://www.wageningenur.nl/nl/Werken-bij.htm. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.