Historici.nl

Gepubliceerd op 21-09-2016

Vacature: Promovendus in de geschiedenis van de christelijke journalistiek

De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) is een vooraanstaande, innovatieve en groeiende universiteit die midden in de samenleving staat en actief bijdraagt aan de ontwikkelingen in onderwijs en onderzoek. Onze breed georiënteerde universiteit telt tien faculteiten, verschillende instituten, stichtingen en onderzoekscentra, en ondersteunende diensten. Op de campus aan de snelst groeiende economische regio van Nederland (de Zuidas), werken ruim 4.500 medewerkers en volgen ruim 23.000 studenten wetenschappelijk onderwijs.

Bij de afdeling Kunst en Cultuur, Geschiedenis, Oudheid werken ruim 90 wetenschappers, onder wie zo’n 20 promovendi. Vanuit een disciplinaire basis verzorgen zij het onderwijs en onderzoek dat zich uitrekt van de prehistorie tot het heden. Dwarsverbanden tussen onderzoeksgroepen en in het onderwijsprogramma dragen bij aan een vitale interdisciplinaire inbedding van onderwijs en onderzoek. Kenmerkend voor de afdeling zijn de sterke internationale oriëntatie, de maatschappelijke gerichtheid en de relatieve kleinschaligheid van de opleidingen. Onderwijs en onderzoek worden gevoed vanuit de onderzoeksgroepen die zijn verdeeld over de clusters ‘Kunst en Cultuur’, ‘Geschiedenis’ en ‘Oudheid’.
 
Het Historisch Documentatiecenrum voor het Nederlands protestantisme (HDC) maakt onderdeel uit van de onderzoeksgroep Politieke Geschiedenis. Dit centrum richt zich op de interactie tussen religie, politiek en cultuur in Nederland sinds 1800, heeft de grootste collectie protestantse archieven van Europa en opereert in een internationaal netwerk met verwante instellingen en onderzoeksgroepen in Kampen, Nijmegen, Leuven, Edinburgh en Princeton.
 
Het onderzoeksproject betreft de geschiedenis van de christelijke journalistiek in een seculiere samenleving. De vraag is hoe de christelijke pers na de jaren zestig opnieuw vorm heeft gekregen in een periode waarin burgers hun religieuze identiteit meer individueel dan in groepsverband beleven en de secularisatiethese discutabel is geworden. Het onderzoek richt zich op de schrijvende pers, in het bijzonder het Nederlands Dagblad en het Reformatorisch Dagblad, maar het positioneert deze geschiedenis in een breder perspectief. Ten eerste wordt onderzoek gedaan naar het veranderende medialandschap gedurende de betreffende periode: het gemeengoed worden van de televisie, uitbreiding van de verschillende kanalen, de opkomst van internet en sociale media. Ten tweede wordt onderzoek gedaan naar het  veranderende maatschappelijke speelveld, zoals dat hierboven beschreven wordt.
Het aio-onderzoek vindt plaats in samenwerking met de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) en wordt begeleid door prof. dr. George Harinck (VU, promotor) en dr. Jan van der Stoep (CHE, copromotor). De standplaats is het HDC, Vrije Universiteit Amsterdam.
 
Functie-inhoud
•een proefschrift schrijven;
•enkele tijdschriftpublicaties en krantenartikelen afleveren, een congres mede organiseren over een thema uit het onderzoeksterrein en lezingen verzorgen;
•onderwijs verzorgen op het terrein van het promotieonderzoek; waarvan een gedeelte ook aan de CHE
•onderwijs volgen binnen de graduate school van de faculteit en landelijke onderzoeksschool
•deelname aan onderzoeksbijeenkomsten van het lectoraat Journalistiek en Communicatie van de CHE.
 
Functie-eisen
De kandidaat:
•beschikt over een afgeronde masterstudie in de geschiedenis;
•heeft belangstelling voor wetenschappelijk onderzoek;
•heeft kennis van de geschiedenis van het protestantisme en van de journalistiek;
•heeft goede redactionele en communicatieve vaardigheden.
 
Bijzonderheden
De tijdelijke arbeidsovereenkomst wordt in eerste instantie aangegaan voor een periode van een jaar en na gunstige evaluatie, voor nog eens drie jaar.
 
Op www.werkenbijdevu.nl kunt u onze aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden en regelingen uitgebreid terugvinden zoals:
•8,3% eindejaarsuitkering en 8% vakantietoeslag;
•goede pensioenregeling (ABP);
• minimaal 29 vakantiedagen bij volledige arbeidsduur;
• ruime bijdrage van 65% aan reiskosten OV woon-werkverkeer;
 
Salaris
Het salaris bedraagt gedurende het eerste jaar € 2191,-  bruto oplopend tot €2801 ,- bruto per maand in het vierde jaar (salarisschaal P) bij een voltijds dienstverband.
 
Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Prof. dr. George Harinck
 
tel.: 020 5985273 
e-mail: g.harinck@vu.nl
website: www.hdc.vu.nl
 
Sollicitatie
Schriftelijke sollicitaties voorzien van curriculum vitae en motivatiebrief kunt u onder vermelding van het vacaturenummer in de e-mail header of linksboven op uw brief en envelop voor 29 september 2016 richten aan: g.harinck@vu.nl.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.