Historici.nl

Gepubliceerd op 05-10-2015

Vacature – Promovendus Tilburg School of Catholic Theology

De faculteit is op zoek naar een enthousiaste promovendus, voor het onderzoeksprogramma “Initatie en mystagogie in de christelijke traditie” of voor het onderzoeksprogramma “De laatmoderne transformatie van religie: de casus van het nieuwe katholicisme”. Specialisten uit diverse theologische vakgebieden, zoals bijbelexegese, kerkgeschiedenis, systematische theologie, praktische theologie etc. zijn binnen deze programma’s werkzaam. Meer informatie over de onderzoeksprogramma’s en de daarin participerende wetenschappers kunt u vinden via de link: http://www.tilburguniversity.edu/research/theology/programmes/ en de onderliggende pagina’s.

Functie-eisen
Voor deze functie zoeken wij een kandidaat met een (research) master Theologie of aanverwant vakgebied, en bij voorkeur bovendien het diploma Sacrae Theologiae Baccalaureus of een equivalente opleiding, een sterke interesse in het doen van onderzoek en uitstekende onderzoeks- en schrijfvaardigheden (ook in het Engels). Het ontwikkelen en verdedigen van een projectplan maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.

Taken
De geselecteerde kandidaat wordt geacht een proefschrift te hebben geschreven aan het einde van het contract. Tevens dient hij of zij een postgraduate opleiding te volgen, uitmondend in het verwerven dan de graad van PhD, maar ook de canonieke graden STL en STD.

Arbeidsvoorwaarden
De geselecteerde kandidaat start met een contract voor een jaar, dat wordt afgesloten met een evaluatie. Bij een positieve uitkomst van de beoordeling na het eerste jaar, wordt een contract aangeboden voor de resterende (twee of drie) jaren (twee jaar indien de kandidaat beschikt over het diploma Research Master, of drie jaar als de kandidaat beschikt over een Masterdiploma). Het voltijdse salaris bedraagt in het eerste jaar € 2.125,- bruto per maand oplopend tot € 2.593,- in het derde jaar of € 2.717,- bruto per maand in het vierde jaar. De universiteit kent naast goede primaire ook prima secundaire arbeidsvoorwaarden (waaronder een keuzemodel arbeidsvoorwaarden).

Dienstverband: Tijdelijk, (1+2jr of 3jr)

Organisatie
Tilburg School of Catholic Theology (TST) verricht wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in de theologie met het oog op het doorgeven van de katholieke traditie vanuit de bronnen naar de hedendaagse cultuur en samenleving. Zij staat open voor allen die hun geloof willen verdiepen en kritisch willen doordenken. De faculteit heeft vestigingen in Utrecht en Tilburg en is een door de bisschoppen erkende instelling die onder meer studenten voorbereidt op een ambt of functie waaraan een kerkelijke goedkeuring is verbonden. De kleinschalige faculteit wordt gekenmerkt door korte lijnen en een open, ongedwongen sfeer.

Sollicitatieprocedure
Sollicitanten wordt gevraagd voor de eerste selectieronde een projectplan (1 A4) aan te leveren, passend binnen één van de twee onderzoeksprogramma’s. Van kandidaten wordt verwacht dat zij vooraf contact opnemen met een hoogleraar, die bereid is om het promotieproject te begeleiden en die de kandidaat zal ondersteunen bij de voorbereiding van het projectplan. Na een evaluatie van alle aanvragen, zal een beperkt aantal kandidaten worden uitgenodigd om voor een tweede selectieronde een uitgebreid onderzoeksvoorstel te schrijven.

Informatie en Sollicitatie
Voor meer informatie over deze functie, kunt u contact opnemen met de vice-decaan onderzoek, prof. dr. Paul van Geest, op +31-(0)13-466 3817  of +31-(0)13-466 3800  of e-mail: p.j.j.vangeest@uvt.nl. Sollicitaties voorzien van een curriculum vitae, een Engelstalige 1-pagina samenvatting van het geplande PhD project (inclusief onderzoeksvraag en -methode en de naam van de TST-wetenschapper die bereid is de promotie te begeleiden) ontvangen wij graag uiterlijk maandag 19 oktober 2015. Solliciteren is alleen mogelijk via de vacaturepagina.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.