Historici.nl





Gepubliceerd op 14-03-2017

Vacature: Promovendus voor het project Multiculturele drama in perspectief bij IISG (Deadline 24 maart)

De afdeling Onderzoek van het IISG zoekt voor een gezamenlijk onderzoeksproject met het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NiDi) een

Promovendus (1.0 fte)

Functie-informatie:
De promotieplaats maakt deel uit van het project “Het multiculturele drama in perspectief: 40 jaar levenslopen van migranten en niet-migranten in Nederland”. Dit project is gefinancierd binnen het KNAW Onderzoeksfonds en betreft een samenwerking tussen het IISG en het NIDI. Doel van het project is om voor Nederland de uitkomsten van de tweede generatie te vergelijken met die van niet-migranten alsmede om de diversiteit binnen de tweede generatie te bestuderen. Het project wil daarbij specifiek aandacht besteden aan diversiteit tussen regio’s in Nederland waar deze jongeren wonen alsmede aan veranderingen in de tijd (cohort analyse). Er zal gebruik worden gemaakt van grootschalige databestanden uit het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Binnen het project zullen twee promovendi werkzaam zijn (één bij het IISG en één bij het NIDI) alsmede een postdoc onderzoeker (bij het NIDI). Gezamenlijk zullen deze onderzoekers het project team vormen onder supervisie van projectleiders Prof. L. Lucassen (IISG) en prof. H. de Valk (NIDI). De promovendus bij het NIDI zal zich vooral richten op de meer private uitkomsten in termen van bijvoorbeeld huwelijksgedrag, vruchtbaarheid en identificatie.

Functie-eisen:
Het IISG zoekt een promovendus met:

  • Een master degree in geschiedenis, sociologie, demografie of gerelateerde discipline
  • Een gedegen achtergrond in kwantitatieve data analyses en geavanceerde statistische methoden
  • Sterke analytische capaciteiten
  • Goede beheersing van de Nederlandse taal
  • Aantoonbare interesse in het onderwerp van het project rond kinderen van migranten en hun levenslopen

Salaris en aanstelling:
De beoogde startdatum is 1 september 2017. Het betreft een fulltime aanstelling (38 uur). Geboden wordt een tijdelijke aanstelling van 18 maanden. Bij gebleken geschiktheid wordt deze aanstelling verlengd tot 4 jaar. Het maandsalaris loopt op van € 2.191,- tijdens het 1e jaar tot € 2.801,- in het 4e jaar (CAO Nederlandse Universiteiten, loonpeil 1-1-2016), exclusief 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering. Daarnaast is er een uitgebreid pakket van secundaire arbeidsvoorwaarden. Een psychologisch assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Reactie:
Je kunt je sollicitatie (brief met CV) tot en met 24-03-2017 sturen naar het e-mail adres: Promovendus@bb.huc.knaw.nl(link stuurt een e-mail)  

ter attentie van Marjoleine Cornelissen (Hoofd P&O Humanities-cluster). Bij het onderwerp vermelden: Promovendus. Geintresseerden kunnen het onderzoeksvoorstel aanvragen bij Jacqueline Rutte: jacqueline.rutte@bb.huc.knaw.nl(link stuurt een e-mail)

Voor aanvullende Informatie over het project kunt u contact opnemen met: Prof. dr. Leo Lucassen: leo.lucassen@iisg.nl(link stuurt een e-mail) . Informatie over het IISG treft u aan op socialhistory.org

Department: 
Human Resources

Deadline: 
24 maart 2017

socialhistory.org

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.