Historici.nl

Gepubliceerd op 27-05-2014

Vacature: Promovendus voor onderzoek naar De bezitsgeschiedenis van het Duitse Huis en de Balije van Utrecht, 1231-1619

Het Duitse Huis te Utrecht was een regionaal hoofdconvent van de Duitse Orde, één van de grote geestelijke ridderorden naast de Tempeliers en de Johannieters. Deze tijdens de kruistochten ontstane orden hadden hun voornaamste werkterrein in het Heilige Land en elders langs de grenzen van de christenheid. Zo beschikte de Duitse Orde op den duur over tientallen kastelen in Pruisen en de Baltische gebieden. Ze had vanaf het begin echter ook tal van vestigingen in het Westen, voor het rekruteren van nieuwe leden en het genereren van geld. De voorgestelde studie beoogt het materiële reilen en zeilen van een groep van zulke westelijke vestigingen te ontleden. Doel is het beter begrijpen van de orde en haar draagvlak, en een scherper zicht krijgen op de sociale en economische ontwikkeling van kloosterlijke instituten in de Noordelijke Nederlanden in het algemeen. Voor de projectbeschrijving, zie www.hum.leiden.edu/history/research/projects-dei/bezitsgeschiedenis-duitse-huis-van-utrecht.html. Dit project wordt gefinancierd door de Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht.

De werkzaamheden

  • Het afronden van een proefschrift binnen vier jaar.
  • Het schrijven van één of meerdere artikelen.
  • Het presenteren van papers tijdens congressen of workshops.

Requirements

  • Doctoraal- of masterdiploma middeleeuwse geschiedenis.
  • Uitstekende onderzoeksvaardigheden, blijkend uit als zodanig beoordeelde scriptie(s).
  • Ervaring met archivalische bronnenstudie.
  • Kennis van het Latijn en goede beheersing van het Duits.
  • Goede communicatieve vaardigheden in de Nederlandse en Engelse taal.

Conditions of employment
De aanstelling geschiedt voor een periode van 4 jaar met een aanstellingsomvang van 38 uur per week. U begint met een jaarcontract, dat na positieve evaluatie kan worden verlengd voor de resterende drie jaar. Het salaris bedraagt in het eerste jaar € 2.083,- bruto oplopend naar € 2.664,- bruto in het vierde jaar (schaal P, CAO-Nederlandse Universiteiten) bij een 38-urige werkweek. De Universiteit Leiden biedt aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden. Meer informatie over arbeidsvoorwaarden vindt u op: www.medewerkers.leidenuniv.nl.

zie ook https://www.academictransfer.com/employer/LEI/vacancy/23219/lang/nl/

Additional information
Het project wordt begeleid door prof. dr. J.A. (Hans) Mol en prof. dr. P.C.M. Hoppenbrouwers. Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij Hans Mol (hmol@fryske-akademy.nl; 058-2343036) te Leeuwarden.

Voor meer informatie over het Instituut voor Geschiedenis: www.hum.leiden.edu/history/.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.