Historici.nl

Gepubliceerd op 20-05-2016

Vacature Radboud Universiteit – Onderwijscoördinator Posthumus Instituut

Het N.W. Posthumus Instituut is met haar 15 deelnemende faculteiten en onderzoeksinstellingen een grote en dynamische onderzoekschool met groot internationaal aanzien. Onder leiding van de Wetenschappelijk Directeur van het instituut bewaakt u de kwaliteit van het door het instituut verzorgde onderwijs en voert u, in overleg met de directeur, waar nodig verbeteringen door.

U bent eerste aanspreekpunt voor de docenten die het onderwijs inhoudelijk verzorgen en doet in samenspraak met docenten, bestuur en directeur voorstellen voor de verdere ontwikkeling van het curriculum. U bent tevens verantwoordelijk voor de planning en de organisatie van de Research Design Course voor Europese promovendi. U leidt met leden van het kernteam van docenten de eindgesprekken met PhD’s na afloop van de Basic Training en doet verslag aan het bestuur van het instituut. U bewaakt de voortgang van het promotietraject van de PhD’s in het Posthumus onderwijsprogramma en rapporteert hierover aan de directeur.

U bent tevens het aanspreekpunt voor de ResMa en PhD studenten en ontwikkelt in samenspraak met hen cursussen en workshops gericht op recente wetenschappelijke ontwikkelingen. U onderhoudt intensief en veelvuldig contact met de beoefenaren van het vakgebied in binnen- en buitenland in het kader van het onderwijsprogramma. U bent verantwoordelijk voor de centrale documentatie van alle onderwijsactiviteiten binnen het instituut en voor de interne verslaglegging daarvan.

Functie-eisen

– u bent een (bijna) gepromoveerd historicus op het gebied van de Sociale en Economische Geschiedenis;
– u bent bekend met de ontwikkelingen in het academische onderzoeks- en onderwijsveld en bent in staat deze ontwikkelingen te vertalen naar de eigen werkzaamheden;
– u bent goed bekend met de inhoudelijke en procedurele kant van het promotieproces;
– u kunt goed plannen en organiseren en bent resultaatgericht;
– u beschikt over zeer goede contactuele en communicatieve vaardigheden en heeft een service gerichte instelling;
– u heeft een mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Engels op C2 niveau of u bent in staat dat binnen een jaar te bereiken;
– indien het Nederlands niet uw moedertaal is, beheerst u dit wel op C1 niveau, dan wel bent u bereid zich dit binnen twee jaar eigen te maken.

Indien u beschikt over internationale onderzoeks- en/of onderwijservaring en/of over een uitgebreid internationaal netwerk binnen het vakgebied, strekt dit tot aanbeveling.

U kunt reageren op deze vacature t/m 31 mei 2016.

Meer informatie.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.