Historici.nl

Gepubliceerd op 24-04-2014

Vacature: Rijksmuseum Amsterdam; Manfred & Hanna Heiting Scholarship

Het Manfred en Hanna Heiting Fonds stelt het Rijksmuseum in staat jaarlijks twee scholarships toe te kennen, ter bevordering van fotohistorisch onderzoek door aankomende conservatoren uit binnen- en buitenland aan de hand van originelen uit de Nationale Fotocollectie in het Rijksmuseum. Het postdoctoraal scholarship wil hoogwaardig fotohistorisch onderzoek stimuleren.

 

Het onderzoek moet resulteren in een artikel op het gebied van de klassieke fotografie. Het dient gerelateerd te zijn aan originele objecten uit de brede en belangrijke fotografiecollectie van het Rijksmuseum, waar mogelijk in samenhang met objecten in andere verzamelingen. Dat kan zijn een diepgaand onderzoek naar één foto of fotoboek en/of de verspreiding daarvan; naar een serie of een deel van een oeuvre; of naar esthetische of technische aspecten van de fotografie; of naar de bredere context van een fotoboek of album; of naar een combinatie van kunsthistorisch en materiaaltechnisch onderzoek. De internationale onderzoeksbeurs bestrijkt een periode van 6 maanden, de onderzoeker werkt zelfstandig en krijgt een plek in de studiezaal van het Rijksprentenkabinet en toegang tot de (studie)collecties en bibliotheek.

In het Rijksprentenkabinet van het Rijksmuseum wordt sinds 1996 de Nationale Fotocollectie bewaard. Deze collectie bevat ruim 100.000 foto’s uit de 19de eeuw, maar inmiddels ook 5000 foto’s 20ste eeuw, een belangrijk aandachtspunt voor het Nieuwe Rijksmuseum. De fotocollectie is zeer breed en divers en omvat vrijwel alle onderwerpen en toepassingen, van portretdaguerreotypieën tot amateur-snapshots, en van reisalbums tot fotoboeken. In 2005 heeft het Rijksmuseum een belangrijke groep van ruim 450 originele fotografische afdrukken uit de 20ste eeuw verworven. Beroemde fotografen als André Kertész, Brassaï, Robert Capa, László Moholy-Nagy, Henri Cartier-Bresson, Weegee, William Klein, Cas Oorthuys en Eva Besnyö zijn nu met werk vertegenwoordigd.

Collectie-onderdelen en accenten

– Internationale kunstfotografie 19de eeuw, periode 1839-1914, Baldus, Gustave Le Gray; Fenton, Julia Margaret Cameron, Asser, Breitner.
– Overzichten van de Nederlandse, Franse, Engelse, Amerikaanse, Italiaanse, Duitse, Oost-Europese en Japanse fotografie in de 19de eeuw en begin 20ste eeuw.
– Een omvangrijke collectie fotografisch geïllustreerde boeken uit de periode1839-1900 (voormalige collecties Joseph en Hartkamp): c. 2500 banden: uit Europa, Verenigde – Staten en Japan, met ingeplakte originele foto’s en fotomechanische afdrukken.
– Reisalbums 19de eeuw uit Nederlands-Indië, Midden-Oosten, Azië.
– Picturalisten Stieglitz, Demachy, Kuhn, Coburn, Annan en andere buitenlandse fotografen in Nederland.
– Raakvlakken met de kunsten: Prentkunst, tekenkunst, foto’s als leermateriaal op de 19de eeuwse kunstscholen, fotografische kunstreprodukties, foto’s van sculptuur, atelierfoto’s ed.

Combinaties van kunsthistorisch en materiaaltechnisch onderzoek op basis van verschillende collectieonderdelen: bv. photographie peinte; vergrotingen, fotografische papieren, oude tractaten en handleidingen en voorbeelden van vrijwel alle fotografische en fotomechanische technieken.
Collectie 20ste eeuw: foto’s en een verzameling fotoboeken; foto’s van de groep de ‘Ondergedoken Camera’, illegaal gemaakt werk van Nederlandse fotografen uit het laatste jaar van de Tweede Wereldoorlog in Nederland; de Nederlandse fotografie is aanwezig met vroeg werk van onder anderen Emmy Andriesse, Ed van der Elsken, Johan van der Keuken en Eva Besnyö; Nederlandse documentaire fotografie na 1945; foto-opdrachten Nederlandse Geschiedenis uit de periode 1979 tot nu; internationale fotografie van de 20ste eeuw: Man Ray, Blumenfeld, Krull, Kertész, Capa, W. Eugene Smith, Moholy-Nagy, William Klein etc.

Verdere informatie over de Nationale Fotocollectie

Er is een uitgebreide collectiecatalogus beschikbaar: M. Boom en H. Rooseboom, Een Nieuwe Kunst. Fotografie in de 19de eeuw A New Art. Photography in the 19th century, Amsterdam, Gent 1996. Op het internet is de collectie vroege fotografie 1839 –1860 (internationaal) online raadpleegbaar (www.earlyphotography.nl). Een deel van de fotocollectie is online raadpleegbaar. De boekenverzameling is te raadplegen via de online Bibliotheekcatalogus van het Rijksmuseum. Op aanvraag is een literatuurlijst over de collecties beschikbaar (aanvragen bij m.boom@rijksmuseum.nl of h.rooseboom@rijksmuseum.nl). Zowel fotoverzameling als bibliotheek zijn te bestuderen in studiezaal en bibliotheek van het Rijksmuseum.

Arbeidsvoorwaarden

Aan onderzoek en trainee worden hoge kwaliteitseisen gesteld [voorstel/proeve van eerder gepubliceerd onderzoek/referenties/tussentijds verslag]. De honorering is € 2.402,- per maand op declaratiebasis. De datum waarop de onderzoeker begint is 1 september 2014.

Inlichtingen

Voor nadere informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met Mattie Boom, Conservator Fotografie, tel. 00 31 (0)20 674 7262.Voor vragen met betrekking tot de sollicitatieprocedure kunt u contact opnemen met Bart Schindeler, Personeelsadviseur, tel. 00 31(0)20 674 7324.

Sollicitaties

Sollicitaties met voorstellen mét aanbevelingsbrieven van hoogleraren, CV en een lijst van publicaties dienen uiterlijk 15 mei 2014 binnen te zijn t.a.v. Dhr B.H. Schindeler, uitsluitend per e-mail: vacatures@rijksmuseum.nl o.v.v. Heiting onderzoekers.

Zie ook de website van het Rijksmuseum.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.