Historici.nl

Gepubliceerd op 10-05-2016

Vacature: Staflid Cultuurwetenschappen Koninklijk Nederlands Instituut Rome (KNIR)

Job description
Een gepromoveerde docent-onderzoeker met een ruime onderzoeks- en onderwijservaring op het terrein van de cultuurwetenschappen, en een specialisatie in de geschiedenis, bij voorkeur op het terrein van de (vroeg)moderne en/of contemporaine geschiedenis.

De kandidaat is goed bekend met de Nederlandse wetenschappelijke infrastructuur op het terrein van de humaniora, in het bijzonder de cultuurwetenschappen, en onderhoudt contacten met de erfgoedsector (inclusief archieven) en onderzoeksinstellingen in Nederland en Italië. Op grond van haar/zijn academische verdiensten is de kandidaat in staat de belangen van de Nederlandse cultuurwetenschappen in het buitenland succesvol te ondersteunen en bevorderen.

Taken

 • in samenwerking met de andere leden van de academische staf van het KNIR verzorgen van (interdisciplinaire) cursussen voor Nederlandse studenten (in het Nederlands en Engels) en bijdragen aan door anderen op het KNIR georganiseerde cursussen
 • actieve begeleiding van studenten (BA, MA en ReMA) en promovendi; ondersteuning van de overige gasten in de uitvoering van hun onderzoeksprojecten
 • wetenschappelijk onderzoek conform daarover te maken afspraken; publicatie van de resultaten in toonaangevende wetenschappelijke media
 • organisatie van wetenschappelijke bijeenkomsten op het KNIR; initiëren van activiteiten in samenwerking met zusterinstellingen in Nederland en Rome / Italië
 • dienstverlening en het verschaffen van wetenschappelijke informatie op het vakgebied aan onderzoekers en instellingen, in het bijzonder in Nederland en Rome
 • opzet en redactie van instituutspublicaties
 • initiëren en bevorderen van contacten tussen Nederlandse en Italiaanse instanties (Wetenschappelijke Adviesraad, Honours Programmes, Graduate Schools, Romein-se/Italiaanse zusterinstellingen, universiteiten, archieven, musea en overige erf-goedinstellingen).

Requirements

 • actieve kennis van het Nederlands, Engels en Italiaans; goede beheersing van de overige moderne talen strekt tot aanbeveling
 • aantoonbare didactische ervaring blijkend uit een BKO-certificaat
 • aantoonbare organisatorische en redactionele ervaring
 • aantoonbare bereidheid tot interdisciplinaire samenwerking en dienstverlening
 • sociale vaardigheden, teamworker
 • zelfstandigheid, enthousiasme, flexibiliteit

 

De deadline voor deze vacature is 22 mei 2016.
Meer informatie 

 

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.