Historici.nl

Gepubliceerd op 14-09-2015

Vacature: Stage afdeling onderzoek NIOD

Kwesties die met oorlogsgeweld te maken hebben, wekken veel maatschappelijke belangstelling en vragen om onafhankelijk en wetenschappelijk onderzoek. Het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies verricht en stimuleert dergelijk onderzoek en stelt zijn collecties open voor alle belangstellenden.

Het instituut werd op 8 mei 1945 opgericht om door middel van onafhankelijk onderzoek de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in Nederland en Nederlands-Indië in kaart te brengen. Sinds 1 januari 1999 is het instituut onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Op 9 december 2010 fuseerde het NIOD met het Centrum voor Holocaust- en Genocidestudies en zijn beide organisaties verder gegaan onder de naam NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies.

Het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies is op zoek naar een

Stagiair (m/v)
20/24 uur

Er is momenteel een stageplaats beschikbaar op de afdeling Onderzoek. Daarvoor zijn wij op zoek naar een stagiair (m/v) van de opleiding Geschiedenis die vanaf medio september/begin oktober beschikbaar is. Het gaat hierbij om een stage voor ongeveer 3 dagen in de week, waarbij een deel van de werkzaamheden in overleg  desgewenst ook elders (buiten het NIOD) worden verricht.

Het betreft een project waarin gekeken wordt hoe de Tweede Wereldoorlog ge(re)presenteerd wordt op Wikipedia, d.w.z. op de Duitstalige, Engelstalige, Franstalige en Nederlandstalige versies van deze online encyclopedie. De desbetreffende lemma’s zijn inmiddels geïdentificeerd en ook bezoekcijfers van deze pagina’s zijn achterhaald. Het gaat in de stage met name om het groeperen van de resultaten (welke lemma’s hebben betrekking op militaire aspecten, op vervolging, op verzet etc., welke posities/perspectieven vertegenwoordigen deze lemma’s) en het analyseren van de lemma’s evenals het (zeer wisselende, soms tijdsgebonden) bezoek aan deze lemma’s – en zo mogelijk het aanreiken van eventuele verklaringen voor de gesignaleerde situaties en ontwikkelingen.

Mocht je geïnteresseerd zijn en beschikken over enige kennis van de benodigde talen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de secretaris van de afdeling Onderzoek via onderstaande contactgegevens.

Het NIOD biedt een stage voor 3 maanden (start medio september/oktober 2015) voor ten minste twee en maximaal drie dagen in de week. Stagiairs ontvangen een stagevergoeding en in overleg een reiskostenvergoeding.

Stuur een korte motivatie en je CV naar Helen Koekenbier, Secretaris Afdeling Onderzoek: h.koekenbier@niod.knaw.nl

Vacature stage afdeling onderzoek.pdf

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.