Historici.nl

Gepubliceerd op 23-05-2016

Vacature: Studieadviseur, Universiteit Utrecht

De keten Studentzaken, Onderwijs en Onderzoek (SO&O) vormt de spil van de bestuurlijke en praktische processen in de faculteit Geesteswetenschappen. De beleidsgroep verzorgt de logistieke, beleidsmatige en uitvoerende ondersteuning aan alle organisatieonderdelen. De onderwijssecretariaten, onderwijs- en onderzoekcoördinatoren en studieadviseurs bieden praktische, administratieve en inhoudelijke ondersteuning aan het onderwijs en onderzoek van de faculteit. Hun diensten lopen uiteen van administratie van studieresultaten en het verzorgen van roosters tot studieloopbaanbegeleiding.

Het team Studieadvies binnen SO&O zoekt per 1 september 2016 voor het domein Geschiedenis en Kunstgeschiedenis (GKG) een Studieadviseur.

Het takenpakket van de studieadviseur omvat de volgende onderdelen:

  • Adviseren van studenten over de inhoud van de studie, studieplanning, examenprogramma, het bindend studieadvies en studievaardigheden. De studieadviseur begeleidt studenten bij studiegerelateerde en persoonlijke problemen die van invloed zijn op de studie en verzorgt de intake en begeleiding van functiebeperkte studenten;
  • Overleg voeren met tutoren, docenten en andere begeleiders over individuele studenten;
  • Analyseren van klachten en knelpunten binnen het onderwijsprogramma en examenreglement en adviseert de onderwijsdirecteur en examencommissie in dezen;
  • overleg voeren met en verwijst mogelijk door naar het Centrum Studiekeuze, studentendecanen, studentenpsychologen of andere deskundigen;
  • Zorgdragen voor een accurate dossiervorming;
  • Informeren en begeleiden van studenten door middel van inloopspreekuren, individuele afspraken, telefonisch spreekuur, voorlichtingsbijeenkomsten en e-mail.

U kunt reageren op deze vacature tot en met 29 mei 2016.
Meer informatie

Onderzoekcoördinator
Door Redactie Historici.nl
Studieadviseur Geesteswetenschappen
Door Redactie Historici.nl
Studieadviseur aan de afdeling geschiedenis, Erasmus Universiteit Rotterdam (0,7 Fte)
Door Redactie Historici.nl
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.