Historici.nl

Gepubliceerd op 02-05-2017

Vacature: Tresoar Fellowship 2017 (Deadline 1 oktober)

Tresoar en de Vrienden van Tresoar willen het wetenschappelijk onderzoek in de collecties van Tresoar stimuleren. Daarvoor is in 2014 de Tresoarfellow ingesteld.
In 2016 verrichtte Margriet Fokken als eerste Fellow onderzoek naar de betrokkenheid van Friesland bij het Nederlandse Slavernij-verleden. Zij rondde haar onderzoek onlangs af met een presentatie op 11 april op een bijeenkomst van de Vrienden. Ook zal ze haar bevindingen publiceren in de vorm van een artikel in De Vrije Fries.

De Tresoar-Fellow is een stipendium dat jaarlijks door Tresoar en de Vrienden van Tresoar beschikbaar wordt gesteld, voor een academicus uit binnen- of buitenland om maximaal voor een periode van drie maanden onderzoek te doen naar een onderwerp uit de collectie van Tresoar.

Voorwaarden
Om Tresoar-Fellow te worden ben je afgestudeerd aan een universiteit.
Het onderzoeksvoorstel dat je indient heeft duidelijke raakvlakken met één van de hoofdthema’s van Tresoar (zie hieronder) en bij dat onderzoek zal actief gebruik worden gemaakt van de collecties van Tresoar. Daarnaast wordt verwacht dat de fellow een publiekslezing geeft na afronding van het onderzoek.
Tenslotte wordt de fellow geacht over de resultaten van het onderzoek een artikel te publiceren in een van de drie Friese wetenschappelijke tijdschriften: It BeakenÚs Wurk of De Vrije Fries.

Stipendium
Tresoar en de Freonen fan Tresoar dragen zorg voor reis- en verblijfskosten en leveren een bijdrage aan de salariskosten van de geselecteerde fellow. Het totaalbedrag waar de fellow aanspraak op kan maken is echter niet meer dan € 10.000,-

Hoofdthema’s
Tresoar ontwikkelt zijn collectie vanuit een aantal hoofdthema’s.

 1. Friese geschiedenis
 2. Friese literatuur
 3. Friese cultuur
 4. Friese letterkunde

Voorstel
Kandidaten voor het fellowship wordt gevraagd voor 1 oktober 2017 een onderzoeksvoorstel in te dienen, waarbij de relevantie voor een van de hoofdthema’s duidelijk onderbouwd moet zijn.
Een commissie samengesteld door de financiers zal uit de ingezonden voorstellen een keuze maken.
In de commissie hebben momenteel zitting
Prof. Dr. Yme Kuiper (Rijksuniversiteit Groningen)
Dr. Hanneke Hoekstra (Rijksuniversiteit Groningen)
Drs. Siem van der Woude (Tresoar)

AANVRAAGFORMULIER FELLOWSHIP 2017 
Onderzoeksvoorstellen met betrekking tot de Tresoarfellowship kunnen worden ingediend tot 1 oktober 2017

1.       Voorwaarden
Het Tresoarfellowship, dat eenmaal per jaar wordt aangeboden, kent een aantal voorwaarden:

 • Het totaal van het stipendium is maximaal € 10.000,- (inclusief reis- en verblijfskosten)
 • Het stipendium kan zowel aan de Tresoarfellow, als aan zijn/haar werkgever worden verstrekt.
 • De vergoeding wordt aan de kandidaat persoonlijk verstrekt.
 • Kandidaten van alle disciplines en nationaliteiten zijn welkom.
 • Zij moeten zijn afgestudeerd aan een universiteit.
 • De kandidaat stelt een begin- en einddatum van het voorgestelde onderzoek voor.
 • De kandidaat stuurt bij de aanvraag een curriculum vitae mee.
 • De kandidaat stuurt bij de aanvraag een lijst van relevante publicaties mee.
 • Bij aanvraag dienen één referentie uit de academische wereld te zijn bijgevoegd.
 • Het onderzoek dient uit te monden in een wetenschappelijke publicatie in een van de Friese wetenschappelijke tijdschriften te weten It BeakenÚs wurk, of De Vrije Fries
 • Van kandidaten wordt verwacht dat zij zelf zorg dragen voor publicatie van hun onderzoek.
 • Van de Tresoarfellow wordt verwacht dat hij of zij een openbare lezing in Tresoar geeft.
 • Tresoar stelt tijdens normale kantooruren desgewenst een flexwerkplek ter beschikking en onderzoeksfaciliteiten in het depot.

2.       Aanvraag
Om in aanmerking te komen dienen de volgende stukken voor 1 oktober 2017 te worden ingezonden.

 1. Een curriculum vitae van de aanvrager
 2. Een wetenschappelijk onderbouwd voorstel
 3. Lijst van relevante publicaties van de aanvrager
 4. Een tijdspad
 5. Een financiële onderbouwing
 6. Bij de aanvraag dient één referentie uit de academische wereld te zijn bijgevoegd.

Meer informatie: www.tresoar.nl

 

Oproep Tresoar Fellow 2019
Door Redactie Historici.nl
Oproep Tresoar Fellow 2020
Door Redactie Historici.nl
Oproep Tresoar Fellow 2021
Door Redactie Historici.nl
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.