Historici.nl

Gepubliceerd op 29-05-2015

Vacature – Universitair Docent Economische en Sociale Geschiedenis, UU (0,7 fte)

Bij de leerstoelgroep ‘Economische en sociale geschiedenis’, is per 1 september 2015 plaats voor een tijdelijke universitair docent. De werkzaamheden zullen voor 0,5 fte bestaan uit onderwijs en voor 0,2 fte uit onderzoek. Binnen de leerstoelgroep, die wordt geleid door prof dr. Jan Luiten van Zanden, wordt onderwijs gegeven en internationaal toonaangevend onderzoek gedaan op het terrein van de economische en sociale geschiedenis vanaf de late Middeleeuwen tot de huidige tijd, met bijzondere aandacht voor de geschiedenis van de Lage Landen en de mondiale economische groei en sociale ongelijkheid.

De te benoemen docent draagt bij aan het onderwijs, inclusief cursusorganisatie en cursusontwikkeling op het niveau van zowel de Bachelor als de Master. De kandidaat moet breed inzetbaar zijn, onderwijs kunnen verzorgen in algemene en inleidende vakken in het eerste jaar en zich actief inzetten voor de organisatie van het onderwijs in de opleiding Geschiedenis, zoals het lidmaatschap van onderwijscommissies. De kandidaat dient tevens bereid te zijn bij te dragen aan de onderzoeksambities van de leerstoelgroep Economische en sociale geschiedenis en het speerpunt Institutions for Open societies. Dit met name via een rol aanvullend aan, en ter ondersteuning van, het onderzoek van prof. dr. Bas van Bavel, programmadirecteur van het speerpunt.

Functie-eisen
Wij zijn op zoek naar een universitair docent, gepromoveerd in de geschiedenis en gespecialiseerd op het terrein van economische en sociale geschiedenis. U beschikt over aantoonbare ervaring in het geven van universitair onderwijs op zowel bachelor- als masterniveau en bent in staat bij te dragen aan de organisatie en ontwikkeling van cursussen. U bent in het bezit van de BKO (Basis Kwalificatie Onderwijs) of bereid de nodige stappen te zetten tot het behalen ervan. U heeft een sterk onderzoeksprofiel dat goed aansluit bij de afdeling Economische en sociale geschiedenis. U beschikt over uitstekende communicatievaardigheden.

Arbeidsvoorwaarden
Wij bieden een tijdelijke aanstelling (0,7 fte) voor de duur van twee jaar. Het salaris is afhankelijk van uw werkervaring en bedraagt minimaal € 3.324,- en maximaal € 4.551,- bruto per maand bij een volledige aanstelling (schaal 11 CAO Nederlandse Universiteiten). Daarnaast kent de CAO een vakantietoelage (8%) en een eindejaarsuitkering van 8,3%. De Universiteit Utrecht biedt een uitgebreid en flexibel pakket aan arbeidsvoorwaarden (cao à la carte). Pensioenopbouw vindt plaats bij het ABP en u kunt deelnemen aan één van de collectieve verzekeringen.

Organisatie
De Universiteit Utrecht heeft een krachtige ambitie ten aanzien van onderwijskwaliteit en studiesucces. Dat geldt ook voor de scherpe onderzoeksprofilering op vier thema’s: Dynamics of Youth, Institutions, Life Sciences en Sustainability. De Universiteit Utrecht staat midden in de samenleving en draagt bij aan antwoorden op de maatschappelijke vragen van vandaag en morgen.

Aan de faculteit Geesteswetenschappen zijn ongeveer 900 medewerkers en 7000 studenten verbonden. De faculteit omvat vier kennisdomeinen: filosofie en religiewetenschap, geschiedenis en kunstgeschiedenis, media- en cultuurwetenschappen, en talen, literatuur en communicatie. Met het onderwijs en onderzoek op deze gebieden wil de faculteit bijdragen aan een beter begrip van Nederland en Europa in een sterk veranderende maatschappelijke en culturele context. De enthousiaste en betrokken collega’s en de uitstekende voorzieningen in de historische binnenstad van Utrecht, waar de faculteit is gehuisvest, zorgen voor een inspirerend werkklimaat.

Additionele informatie
Hebt u interesse? Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met prof dr. Jan Luiten van Zanden of (met name voor vragen over de onderzoekstaken) prof dr. Bas van Bavel. Je kunt solliciteren naar deze functie tot en met 10 juni 2015.

Daarnaast raden wij sollicitanten aan om de website van de leerstoelgroep Economische en Sociale Geschiedenis te bekijken.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.