Historici.nl

Gepubliceerd op 26-06-2017

Universitair docent kunstgeschiedenis

Als tijdelijk universitair docent verzorgt u onderwijs in de moderne kunst in de bacheloropleiding Algemene Cultuurwetenschappen en masteropleiding Kunst- en Cultuurwetenschappen van de Open Universiteit. In de bacheloropleiding bent u mede begeleider van de cursus ‘Kabinetten, galerijen en musea’ en de daaraan gekoppelde cursus ‘Onderzoek en analyse’, en helpt u mee aan de ontwikkeling van een interdisciplinaire cursus ‘Migratie’. In de masteropleiding bent u medebegeleider van de cursus ‘Kunsthistorisch ordenen. Orde en rangorde in geschiedschrijving en museale presentatie’ en begeleidt u scripties op het gebied van de moderne kunst. Voor meer informatie over de cursussen, zie www.ou.nl > Studieaanbod > Bachelor Algemene Cultuurwetenschappen en Master Kunst- en Cultuurwetenschappen.

Requirements
U bent gepromoveerd op het gebied van de Kunstgeschiedenis met specialisatie op het terrein van de kunst uit de moderne periode. U heeft ervaring met het geven van universitair bachelor- en masteronderwijs. Daarnaast heeft ervaring met het werken in een digitale leeromgeving en heeft u een aantoonbare interdisciplinaire oriëntatie. U bent in staat om in teamverband te werken, beschikt over organisatorisch talent en uitstekende communicatievaardigheden. U bent in bezit van de BKO (Basis Kwalificaties Onderwijs) of hebt de bereidheid de nodige stappen te zetten tot het behalen ervan.

 

Lees de volledige vacaturetekst op academictransfer.com.
Solliciteren kan tot 4 juli 2017.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.