Historici.nl

Gepubliceerd op 24-06-2016

Vacature: Universitair Docent Kunstgeschiedenis van de Middeleeuwen, Universiteit van Amsterdam

De Faculteit der Geesteswetenschappen heeft een vacature voor een Universitair Docent Kunstgeschiedenis van de Middeleeuwen. De Universitair Docent (UD) zal worden aangesteld bij de afdeling Kunst & Cultuurwetenschappen, ten behoeve van de capaciteitsgroep Kunstgeschiedenis. Zijn/haar onderzoek zal onderdeel uitmaken van de Amsterdam School of Historical Studies (ASH).

Werkzaamheden

De universitair docent Kunstgeschiedenis van de Middeleeuwen is gespecialiseerd op het gebied van de beeldende kunst van Italië en de Mediterrane wereld in de late Middeleeuwen. De UD is in staat om dit gebied op een zinvolle wijze te verbinden met andere gebieden van de (Middeleeuwse) Kunstgeschiedenis en met andere studiegebieden binnen de Geesteswetenschappen, vooral op het terrein van geschiedenis en cultuur. De UD zal bereid zijn te participeren in het Centre for Medieval and Renaissance Studies Amsterdam van de Universiteit van Amsterdam (CMRSA) en in de Amsterdam School of Historical Studies (ASH). De UD is een uitstekende en gemotiveerde docent en heeft een voortreffelijke wetenschappelijke reputatie en track record, blijkend uit belangrijke en recente publicaties en bijdragen.

De UD is belast met onderwijs op het BA en MA niveau en met de begeleiding van BA en MA studenten. De UD is een ervaren docent, die in staat is om nieuwe onderwijsinitiatieven op te zetten. Hij/zij zal in het onderwijs intensief samenwerken met andere medewerkers van Kunstgeschiedenis, zowel op het gebied van de Middeleeuwse Kunstgeschiedenis als daarbuiten. De UD beschikt over een uitgebreid internationaal netwerk en is een actief onderzoeker, in staat om nieuwe onderzoeksinitiatieven te entameren. Hij/zij is bereid om jongere onderzoekers in raad en daad terzijde te staan.

Requirements

  • Gepromoveerd op een onderwerp betreffende het genoemde studiegebied;
  • een voortreffelijke internationale reputatie op het gebied van het genoemde studiegebied;
  • excellent onderzoek op het gebied van het genoemde studiegebied;
  • excellente publicaties en andere wetenschappelijke bijdragen betreffende het genoemde studiegebied;
  • een uitstekend nationaal en internationaal netwerk;
  • competent en gemotiveerd om samenwerkingsverbanden op te zetten met andere deelgebieden van de Kunstgeschiedenis en andere disciplines binnen de Geesteswetenschappen;
  • ervaren en enthousiast docent;
  • competent en gemotiveerd om nieuwe onderwijsinitiatieven te ondernemen;
  • uitstekende beheersing van het Nederlands, Engels en Italiaans, ofwel de bereidheid om dat niveau te behalen binnen twee jaar na indiensttreding.

U kunt reageren op deze vacature tot en met 4 juli 2016.
Meer informatie

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.