Historici.nl

Gepubliceerd op 27-01-2014

Vacature – Universitair docent Middeleeuwse Geschiedenis RU Nijmegen 30,4 u/w, deadline 22 februari 2014

Functiebeschrijving
Als universitair docent maakt u deel uit van de afdeling Geschiedenis en participeert u in het onderwijsprogramma op alle niveaus. U verzorgt onderwijs voor de opleiding Geschiedenis, met nadruk op het afstudeerprofiel Middeleeuwse Geschiedenis. U oefent onderwijsondersteunende taken uit en draagt actief bij aan vernieuwing van het curriculum Geschiedenis. De studierichting Geschiedenis hanteert het systeem van Student-Activerend Onderwijs.
Van u wordt een actieve onderzoeksbelangstelling gevraagd, die zich uit in nieuwe initiatieven en betrokkenheid bij het facultaire onderzoeksprogramma. Uw onderzoeksprofiel sluit aan bij het centrale thema van het facultaire onderzoeksinstituut Historische Literaire en Culturele Studies ‘Europe and its Worlds before 1800’. U staat mede aan de basis van de verwerving van extern gefinancierde onderzoeksopdrachten en schrijft projectvoorstellen. U neemt deel aan werkgroepen, commissies en/of projectgroepen binnen de afdeling, opleiding of faculteit.

Functie-eisen
– u bent een gepromoveerd historicus met een aantoonbare vertrouwdheid met en speciale expertise op het gebied van de geschiedenis van de Middeleeuwen;
– u heeft ervaring in het geven van universitair onderwijs op diverse niveaus;
– u bent in het bezit van de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO), dan wel bereid deze binnen afzienbare tijd te behalen;
– u beschikt over een (inter-)nationaal netwerk aan wetenschappelijke contacten en hebt ambitie op het gebied van het onderzoek, blijkend uit publicaties en initiatieven;
– u heeft ervaring met de begeleiding van scripties, zowel op Bachelor als Master niveau;
– u beschikt over de volgende competenties: conceptueel vermogen, omgevingsgerichtheid, presenteren, resultaatgerichtheid en initiatief.

Arbeidsvoorwaarden
– het UFO-functieprofiel Universitair Docent niveau 1 of niveau 2 is op deze functie van toepassing.
– het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en ligt tussen € 3.259,- en € 5.070,- bruto per maand op basis van een 38 urige werkweek.
– salarisschaal 11 of 12, afhankelijk van opleiding en ervaring;
Een assessment en een proefcollege kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure. Gezien de samenstelling van de afdeling worden vrouwelijke kandidaten uitdrukkelijk gevraagd te solliciteren.

Dienstverband: Tijdelijk, het betreft een tijdelijke aanstelling van 1 september 2014 tot 1 november 2017

Organisatie
De Radboud Universiteit Nijmegen is een internationaal opererende, studentgerichte onderzoeksuniversiteit met negen faculteiten. We leiden studenten op tot academici die over de grenzen van hun vak heen kijken. Onze wetenschappers leveren excellent onderzoek en staan midden in de samenleving.

Afdeling
De Faculteit der Letteren telt ruim zeshonderd medewerkers die zich bezighouden met onderwijs en onderzoek op het gebied van geschiedenis en kunst, talen en culturen, taalwetenschap en communicatie- en informatiewetenschappen, of met de ondersteuning van dit onderwijs en onderzoek. Het onderzoek wordt verricht binnen één van de facultaire onderzoeksinstituten: Centre for Language Studies (CLS) of Historische, Literaire en Culturele Studies (HLCS). De faculteit verzorgt voor ca. vierentwintighonderd studenten opleidingen, verdeeld over tien afdelingen op het gebied van geschiedenis en kunst, talen en culturen, taalwetenschap en communicatie- en informatiewetenschappen.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Additionele informatie
https://www.academictransfer.com/employer/RUN/vacancy/21467/lang/nl/

Prof. dr. O.J. Hekster, leerstoelhouder Oude en Middeleeuwse Geschiedenis, tel. 024 3612289,
o.hekster@let.ru.nl

Dr. G. de Kleijn, opleidingscoördinator Geschiedenis, tel.  024 3612850, g.dekleijn@let.ru.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.