Historici.nl

Gepubliceerd op 01-02-2016

Vacature: Universitair Docent Middeleeuwse Geschiedenis RUG (0,8 fte) (216020)

De leerstoelgroep Middeleeuwse Geschiedenis zoekt ter versterking en completering van haar team een actieve

Universitair docent (0,8 fte)

die gespecialiseerd is in sociaaleconomische geschiedenis. De functie omvat 60% onderwijs en 40% onderzoek. Het betreft een tijdelijk dienstverband van twee jaar met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd. Onze nieuwe collega dient een enthousiaste en voor het onderwijs breed inzetbare collega te zijn die in staat is het gedifferentieerde onderwijspakket in de middeleeuwse geschiedenis te versterken, op basis van vernieuwend en grensverleggend onderzoek binnen het veld van de sociaaleconomische geschiedenis van de middeleeuwen. Het onderwijs behelst de middeleeuwse geschiedenis van de Nederlanden en Europa in mondiale context, waarbij hij of zij speciaal belast wordt met de onderdelen sociaal-economische geschiedenis, maar ook geacht wordt algemene taken binnen de opleiding geschiedenis uit te gaan voeren. Kennis van of ervaring met toepassingen van ‘digital humanities’ in onderwijs en het eigen onderzoek strekt tot aanbeveling.

Reageren op deze vacature kan tot 1 maart 2016.

Meer informatie.

 

 

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.