Historici.nl

Gepubliceerd op 03-09-2015

Vacature: Universitair Docent Middeleeuwse Geschiedenis – UL

Functiebeschrijving

 • Het ontwikkelen en verzorgen van onderwijs op het gebied van de middeleeuwse geschiedenis zowel in het Nederlands als in het Engels;
 • Het verrichten van onderzoek op het gebied van de middeleeuwse geschiedenis;
 • Het mede organiseren van het onderwijs binnen de sectie Middeleeuwe Geschiedenis;
 • Het participeren in het onderzoeksprogramma van het Onderzoeksinstituut Geschiedenis;
 • Het verrichten van taken op het gebied van bestuur en beheer;
 • Actieve werving van onderzoeksubsidies bij nationale en internationale instellingen.

Functie-eisen

 • Aantoonbare didactische kwaliteiten (bij voorkeur blijkend uit een BKO), en ruime ervaring in het verzorgen van universitair onderwijs op verschillende niveaus (BA en MA);
 • Goede beheersing van het Nederlands met het oog op onderwijs in de BA-fase;
 • Goede beheersing van het Engels met het oog op onderwijs in de MA-fase;
 • Voltooid promotieonderzoek inzake een onderwerp uit de middeleeuwse geschiedenis;
 • Vervolgonderzoek dat aansluit bij de thematiek van de onderzoeksgroep ‘Collective identities and transnational networks in medieval and early modern Europe, 1000-1800’ (www.hum.leiden.edu/history/research/description-dei/description.html).

De voorkeur gaat uit naar een onderzoeker met aantoonbare cultuurhistorische belangstelling, blijkend uit regelmatige en gezaghebbende publicaties in het Nederlands en Engels;

 • Ambitie en vermogen om belangrijke onderzoeksubsidies te verwerven;
 • Bereidheid om initiatieven te ontwikkelen op het gebied van onderwijs en onderzoek;
 • Bereidheid om actief te zijn in bestuur en beheer in en buiten het Instituut voor Geschiedenis.

Arbeidsvoorwaarden

Aanstelling vindt plaats conform de cao Nederlandse Universiteiten, in eerste instantie voor de duur van twee jaar. Afhankelijk van behoefte, gebleken geschiktheid en beschikbare middelen behoort een verlenging in de vorm van een vast dienstverband tot de mogelijkheden.

Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en werkervaring, minimaal € 3.324 en maximaal € 5.171 bruto per maand bij een fulltime aanstelling (schaal 11 of 12). Het bijbehorende UFO-profiel is universitair docent. Afhankelijk van ervaring is het mogelijk dat de kandidaat start in schaal 10, totdat hij/zij de volledige vereiste voor schaal 11 bezit. 

De Universiteit Leiden hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en stelt als eis aan wetenschappelijk personeel met een onderwijstaak, dat hij/zij in het bezit is van het Basis Kwalificatie Onderwijscertificaat (BKO) of bereid is dit binnen 2 jaar te behalen.

Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden.  Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen. Alle informatie hierover kunt u nalezen op: www.werkenbij.leidenuniv.nl.

Organisatie

Universiteit Leiden

Innovatief, intercultureel, internationaal. Daar staat Universiteit Leiden voor. Sinds 1575 levert zij een prominente bijdrage aan welvaart, welzijn en cultuur. In een klimaat waar iedereen zijn talent kan ontwikkelen, zonder ideologische, culturele religieuze of andere beperkingen. Kleinschalig en persoonlijk van opzet.

Universiteit Leiden werkt samen met vooraanstaande universiteiten in de League of European Research Universities. Ontdek de vrijheid van geest, dagelijks uitgedragen door studenten, wetenschappers, en medewerkers. Universiteit Leiden, een inspirerende werkomgeving met een academische traditie.

Afdeling

De Faculteit der Geesteswetenschappen is rijk aan expertise op het terrein van de filosofie, geschiedenis, kunstgeschiedenis, kunsten, letterkunde, taalkunde, religiestudies en regiostudies van vrijwel de gehele wereld. Ons universitaire motto ‘In Leiden leer je de wereld kennen’ brengen wij dagelijks in praktijk met hoogwaardig onderwijs door gepassioneerde docenten en onderzoek van internationaal erkend  hoog niveau. Hierin wordt de organisatie ondersteund door een professionele staf.

De faculteit is gesitueerd in het historische hart van Leiden en heeft ruim 5.400 studenten en 800 medewerkers. Zij biedt een inspirerende,  internationale werkomgeving en ruimte voor diversiteit en vernieuwing aan medewerkers en studenten uit binnen-en buitenland . Zie voor meer informatie onze facultaire website  www.hum.leidenuniv.nl.

Het Instituut voor Geschiedenis is een van de zes wetenschappelijke instituten van de Faculteit der Geesteswetenschappen. Het instituut is verantwoordelijk voor het grootste deel van het historisch onderwijs en onderzoek dat binnen de Universiteit Leiden wordt uitgevoerd en telt ruim 120 medewerkers. Meer informatie over het instituut vindt u op onze website www.hum.leiden.edu/history/.

Additionele informatie

Nadere inlichtingen over deze functie zijn te verkrijgen bij Prof. dr. P.C.M. Hoppenbrouwers, p.c.m.hoppenbrouwers@hum.leidenuniv.nl, tel. 071-527 2707.

Meer informatie over de Universiteit Leiden vindt u op www.universiteitleiden.nl. 

Solliciteren

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.