Historici.nl

Gepubliceerd op 22-05-2017

Vacature: Universitair docent Moderne Nederlandse Geschiedenis (Deadline 5 juni)

Faculteit der Geesteswetenschappen – Afdeling Geschiedenis, Europese studies en Religiewetenschappen

Binnen de afdeling Geschiedenis, Europese studies en Religiewetenschappen (afgekort GER) verzorgt de capaciteitsgroep Geschiedenis, onderverdeeld in diverse leerstoelgroepen, de bachelor- en masteropleidingen Geschiedenis. De masteropleiding kent diverse programma’s.

Het volledige onderwijsprogramma is te vinden via de studiegids
Voor de onderzoeksprogramma’s Geschiedenis verwijzen we u naar de Research School ASH.

Werkzaamheden
De capaciteitsgroep Geschiedenis is op zoek naar een nieuwe collega om de bachelor- en masterprogramma’s Geschiedenis te versterken op het gebied van de moderne Nederlandse geschiedenis. De universitair docent verzorgt inspirerende hoor- en werkcolleges in de bachelor- en de masteropleiding Geschiedenis. Tot de onderwijstaken behoren verder het begeleiden van scripties en het bijdragen aan vernieuwing en verbetering van het curriculum. Hij/zij draagt daarnaast zowel via onderzoek als in het onderwijs bij aan versterking van de nieuwe onderzoeksgroep ‘de sociaal-culturele infrastructuur van de moderne consumptiesamenleving, negentiende en twintigste eeuw’. Daartoe behoren thema’s als sport, automobiliteit, massacultuur en democratie.
Binnen de afdeling en de capaciteitsgroepen wordt er nadrukkelijk gebouwd aan programma’s waarin de onderzoekinteresses van de staf en de curriculumontwikkeling elkaar versterken. Het verwerven van externe onderzoeksfondsen wordt hierbij gezien als een belangrijk middel.

Taken:
– In samenspraak met anderen ontwikkelen, coördineren en verzorgen van onderwijs binnen de bachelor- en masteropleiding Geschiedenis, zowel op het gebied van de (moderne) Nederlandse Geschiedenis als ook binnen meer algemene vakken van Geschiedenis;
– begeleiden van bachelor- en masterscripties en eventueel van promotieonderzoek;
– uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de onderzoeksgroep, leidend tot wetenschappelijke publicaties;
– verwerven van externe fondsen voor onderzoeksprojecten;
– integreren van nieuwe onderzoekinzichten in het onderwijs;
– een actieve bijdrage leveren aan het ontwikkelen en implementeren van verbeteringen in didactiek en/of inhoud van het onderwijs;
– verrichten van bestuurs- en beheerstaken.

Profiel
Wij zoeken een gepromoveerd historicus van de moderne tijd (na 1800):

– bij voorkeur gespecialiseerd in Nederlandse geschiedenis met een aantoonbare affiniteit op een van de bovengenoemde thema’s, blijkend uit eerder onderzoek, onderwijs en / of publicaties;
– met aantoonbare onderzoeksambitie;
– met ruime ervaring in het verzorgen van verschillende vormen van universitair onderwijs op zowel bachelor- als masterniveau;
– met aantoonbare didactische kwaliteiten (in het bezit van de BKO);
– met goede organisatorische kwaliteiten;
– met brede inzetbaarheid, ook buiten het eigen terrein van specialisatie;
– met zeer goede Nederlandse en Engelse spreek- en schrijfvaardigheid;
– met een flexibele, sociale, collegiale en communicatieve instelling.

Inlichtingen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Aanstelling
Aanstelling geschiedt in tijdelijke dienst voor de duur van maximaal vijf jaar. Het betreft een aanstelling ter vervanging en er is derhalve geen uitzicht op verlenging van de aanstelling na afloop van de aanstellingsperiode. Wel biedt de aanstelling ruimte om te werken aan een onderzoeksaanvraag. Aanvang aanstelling per 15 augustus 2017 of uiterlijk per 1 september 2017.
De omvang van de aanstelling is 18.5 uur per week (0.75 fte), waarvan 40% voor onderzoekstaken en 60% voor onderwijs- en overige taken. Het UFO-profiel van Universitait docent is van toepassing op deze functie (salarisschaal 11/12, afhankelijk van relevante werkervaring). De CAO Nederlandse Universiteiten is van toepassing. 

Sollicitatie
Een sollicitatiebrief inclusief gedetailleerd cv en publicatielijst kunt u via solliciteren2017-FGW@uva.nl tot uiterlijk 5 juni 2017 richten aan de decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen, prof. dr. F.P Weerman. Vermeldt u a.u.b. vacaturenummer 17-261 in de onderwerpregel.
Papieren sollicitatiebrieven worden niet in behandeling genomen, evenmin als incomplete sollicitatiedossiers.

De sollicitatiegesprekken zullen worden gehouden in de week van 19 juni 2017. Een proefcollege kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure; deze proefcolleges zullen dan plaatsvinden in de week van 26 juni. #LI-DNP

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld

Meer informatie en solliciteren: www.uva.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.