Historici.nl

Gepubliceerd op 13-02-2015

Vacature: Universitair Docent Vaderlandse Geschiedenis-Universiteit Leiden

Faculteit der Geesteswetenschappen, Instituut Geschiedenis van de Universiteit Leiden zoekt:

Universitair Docent Vaderlandse Geschiedenis (1.0 fte) 
Vacaturenummer: 15-032

De werkzaamheden

Het Instituut Geschiedenis zoekt een universitair docent Vaderlandse Geschiedenis per 1 augustus 2015. De werkzaamheden omvatten: 
• Het ontwikkelen en verzorgen van onderwijs op het gebied van de 19e en 20e-eeuwse Nederlandse en internationale politiek-culturele geschiedenis, zowel in het Nederlands als in het Engels; 
• Het verrichten van onderzoek op het gebied van de moderne Nederlandse en politiek-culturele geschiedenis; 
• Het mede organiseren van het onderwijs binnen de sectie Vaderlandse Geschiedenis; 
• Het participeren in het onderzoeksprogramma van het Onderzoeksinstituut Geschiedenis;
• Het verrichten van taken op het gebied van bestuur en beheer; 
• Actieve werving van onderzoeksubsidies bij nationale en internationale instellingen.

Uw profiel

• Aantoonbare onderwijservaring en didactische kwaliteiten en ruime ervaring in het verzorgen van universitair onderwijs; 
• Voltooid promotieonderzoek inzake een onderwerp uit de Nederlandse en politiek-culturele geschiedenis van de moderne tijd; 
• Aansluiting bij de onderzoeksinteresse van de onderzoeksgroep Politieke Cultuur en Nationale Identiteit (http://www.hum.leiden.edu/history/research/description-pcni/description.html), plaatsing van het onderzoek in een relevante internationale context; 
• Creatief en productief onderzoeker, blijkend uit regelmatige en gezaghebbende publicaties in het Nederlands en Engels; 
• De bereidheid om actief te zijn in bestuur en beheer in en buiten het Instituut voor Gecshiedenis; 
• Ambitie en vermogen om belangrijke onderzoeksubsidies te verwerven; 
• Nationaal en internationaal netwerk; 
• Goede beheersing van het Nederlands; 
• Goede actieve beheersing van het Engels met het oog op het onderwijs in de MA-fase; 
• Bereidheid initiatieven te ontwikkelen op het gebied van onderwijs en onderzoek.

Beschrijving van de organisatie

De Faculteit der Geesteswetenschappen is rijk aan expertise op het terrein van de filosofie, geschiedenis, kunstgeschiedenis, kunsten, letterkunde, taalkunde, religiestudies en regiostudies van vrijwel de gehele wereld. Ons universitaire motto ‘In Leiden leer je de wereld kennen’ brengen wij dagelijks in praktijk met hoogwaardig onderwijs door gepassioneerde docenten en onderzoek van internationaal erkend hoog niveau. Hierin wordt de organisatie ondersteund door een professionele staf. De faculteit is gesitueerd in het historische hart van Leiden en heeft ruim 6.000 studenten en 800 medewerkers. Zij biedt een inspirerende, internationale werkomgeving en ruimte voor diversiteit en vernieuwing aan medewerkers en studenten uit binnen-en buitenland . Zie voor meer informatie onze facultaire website http://www.hum.leidenuniv.nl

Het Instituut voor Geschiedenis is een van de zes wetenschappelijke instituten van de Faculteit der Geesteswetenschappen. Het instituut is verantwoordelijk voor het grootste deel van het historisch onderwijs en onderzoek dat binnen de Universiteit Leiden wordt uitgevoerd en telt ruim 120 medewerkers. Bij de sectie Vaderlandse Geschiedenis is plaats voor een bevlogen en ervaren historicus met als specialisatie 19e /20e -eeuwse Nederlandse geschiedenis in internationale context en politiek-culturele geschiedenis. Meer informatie over het instituut vindt u op onze website http://www.hum.leiden.edu/history/

Wij bieden

Aanstelling vindt plaats conform de cao Nederlandse Universiteiten, in eerste instantie voor de duur van twee jaar. Een verlenging met twee jaar en daarna een vast dienstverband behoort tot de mogelijkheden, afhankelijk van behoefte, gebleken geschiktheid en beschikbare middelen.

Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en werkervaring, minimaal € 3.324,- en maximaal € 5.171,- bruto per maand bij een fulltime aanstelling (schaal 11 of 12). Het bijbehorende UFO-profiel is universitair docent. Afhankelijk van ervaring is het mogelijk dat de kandidaat start in schaal 10, totdat hij/zij de volledige vereiste voor schaal 11 bezit.

De Universiteit Leiden hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en stelt als eis aan wetenschappelijk personeel met een onderwijstaak, dat hij/zij in het bezit is van het Basis Kwalificatie Onderwijscertificaat (BKO) of bereid is dit binnen 2 jaar te behalen.

Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden. Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen. Alle informatie hierover kunt u nalezen op:www.werkenbij.leidenuniv.nl.

Informatie

Nadere inlichtingen over deze functie zijn te verkrijgen bij Prof. dr. H. te Velde, h.te.velde@hum.leidenuniv.nl, tel. 071 – 527 2697 (bgg: 071-562 3963 (thuis).

Meer informatie over de Universiteit Leiden vindt u op www.universiteitleiden.nl.

Solliciteren

Uw sollicitatie dient te bestaan uit: 
• Brief; 
• Curriculum vitae; 
• Statement of research (max. 1000 woorden); 
• Exemplaar van een sleutelpublicatie; 
• Voorbeeld van een collegebeschrijving voor tweedejaars studenten; 
• Naam en contactgegevens van twee referenten. 
Sollicitaties kunt u, onder vermelding van het vacaturenummer (15-032), als PDF bestand met als bestandsnaam uw achternaam sturen naar: vacaturesgeschiedenis@hum.leidenuniv.nl.

De sollicitatie dient uiterlijk vrijdag 6 maart 2015 om 12.00 uur ’s middags binnen te zijn.

De gesprekken zullen plaatsvinden op vrijdag 24 april. Het geven van een proefcollege kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Gezien de huidige samenstelling van de sectie gaat bij gelijke geschiktheid, de voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.