Historici.nl

Gepubliceerd op 19-12-2016

Vacature: Vestigingsdirecteur Marinemuseum (Deadline 31 december 2016)

Het Marinemuseum in Den Helder is dé plek waar je de Marine echt kunt beleven. Ontmoet zeehelden, aanschouw wapens en uniformen, leer over de ontwikkeling van techniek aan boord en ontdek de geschiedenis van de Rijkswerf. Uniek zijn de drie museumschepen, waarvan onderzeeboot Tonijn het meest in het oog springt. De 150 vrijwilligers en 18 medewerkers verwelkomen jaarlijks ruim 90.000 bezoekers en delen met passie hun verhalen over de Marine, de Oude Rijkswerf en de marinestad Den Helder. Het Marinemuseum maakt deel uit van de Koninklijke Stichting Defensiemusea (KSD).

De KSD omvat vier musea: Het Nationaal Militair Museum (NMM) te Soest, het Marinemuseum te Den Helder, het Mariniersmuseum te Rotterdam en het Marechausseemuseum te Buren, die alle vier door een vestigingsdirecteur worden aangestuurd. De vier musea concentreren zich optimaal op de museale processen en zij worden voor wat betreft bedrijfsvoering (Personeel, Informatie, Organisatie, Financiën, Marketing, Aanschaf en Huisvesting) aangestuurd door een bedrijfsbureau te Utrecht. De gehele organisatie heeft een formatie van ca. 70 fte met daarnaast ca. 400 vrijwilligers.

Wij zoeken in opdracht van De Koninklijke Stichting Defensiemusea voor het Marinemuseum te Den Helder een

VESTIGINGSDIRECTEUR MARINEMUSEUM (m/v)

De vestigingsdirecteur rapporteert aan de Algemeen Directeur Paul van Vlijmen, is lid van het MT van de KSD en geeft hiërarchisch leiding aan ca. 18 medewerkers en ca. 150 vrijwilligers. Het doel van de functie is het ontwikkelen en realiseren van innovatief museaal beleid en een hoogwaardige inhoudelijke en publieksprogrammering binnen de strategische kaders van de KSD, vanuit een markgerichte visie en cultureel ondernemerschap. Daarbij creëert de Vestigingsdirecteur een draagvlak voor de betekenis en de rol van de krijgsmacht in de maatschappij, specifiek voor het eigen operationeel commando, de Marine.

TAKEN

  • Als MT-lid bijdragen aan een integrale en sectorale museale visie, gebaseerd op cultureel ondernemerschap en publieksgerichtheid; deze visie vertalen in prikkelende (programmerings-)voorstellen, die het Marinemuseum (en de collega’s) verrassend kunnen positioneren bij diverse doelgroepen, met oog voor het profileren van de Marine en Defensie als geheel
  • Als MT-lid bijdragen aan het beleidsplan en de begroting: Opstellen jaarplan en jaarbegroting eigen vestiging 
  • Uitvoeren en aansturen van uitvoering van besluiten MT van KSD en realiseren van overeengekomen resultaatafspraken; indien nodig bijstellen van de operationele plannen
  • Enthousiasmeren van collega’s; Overbrengen van visie en plannen op de medewerkers, MT-leden en de Algemeen Directeur. Bevorderen van synergie tussen museale disciplines en/of vestigingen
  • Volgen van relevante ontwikkelingen, signaleren van kansen, bedreigingen en synergievoordelen voor het Marinemuseum en de KSD
  • Boegbeeld van de locatie en locatiewoordvoerder zijn, de visie uitdragen via openingen, persinterviews, eventuele publicaties en via fora van deskundigen en publieksfora, altijd in afstemming/overleg met de KSD
  • Als cultureel ondernemer eventuele extra gelden werven (van subsidiegevers, fondsen, bedrijven en andere sponsoren); intensiveren en onderhouden van bijzonder goede betrekkingen met deze partijen
  • In staat en bereid zijn een relevant (inter-)nationaal netwerk van deskundigen, collega’s en bruikleengevers te onderhouden
  • Initiëren en aangaan van samenwerkingsverbanden
  • Leiden van (museum-)brede projecten.

DE IDEALE VESTIGINGSDIRECTEUR
is een ambitieuze, energieke cultureel ondernemer; open, enthousiasmerend, communicatief en ‘verbindend’; heeft ruime museale ervaring en managementervaring op vergelijkbaar niveau; heeft ervaring met het leiden en begeleiden van grootschalige (museum-)projecten; heeft oog voor bedrijfsvoering; weet om te gaan met diverse stakeholders, op de eerste plaats de Marine en verder (locale) overheden en politiek, bedrijven en fondsen; … is een vertrouwenwekkende persoon met overtuigingskracht en visie, een gezaghebbende ambassadeur en boegbeeld, is een strategische/beleidsmatige zelfstandige denker en ondernemende doener; is in staat een inspirerende gesprekspartner te zijn voor externe partijen en interne professionals. Een academisch werk- en denkniveau is vereist, bij voorkeur aangetoond met een relevante academische opleiding. Een opleiding als (militair) historicus is een kleine pre. Vanzelfsprekend is een brede belangstelling en kennis van de culturele sector gewenst. En verder natuurlijk beheersing van de moderne talen, vooral het Engels.

HONORERING
De arbeidsovereenkomst is in eerste instantie voor een jaar. Bij gebleken geschiktheid is het de bedoeling de arbeidsovereenkomst om te zetten in een overeenkomst voor onbepaalde tijd. De honorering is marktconform, dat wil zeggen schaal 13 van de Museum CAO. De functie is formeel 36 uur per week.

LOCATIE
Het Marinemuseum is gevestigd op Hoofdgracht 3, 1781 AA Den Helder. Telefoon 0223-657534.

SLUITINGSDATUM
U kunt uw sollicitatie insturen tot 31 december 2016.

EXTRA INFORMATIE
Zie voor extra informatie, zoals het jaarverslag 2015 www.defensiemusea.nl. Tevens is informatie in te winnen bij Marina Wijn 0627040233.

UW REACTIE IS ZEER WELKOM
Deze vacature wordt behandeld door het cultureel searchbureau Marina Wijn Consultants, Weesperzijde 25, 1091 EC Amsterdam, telefoon 06 27040233 of 020 625 06 36, e-mail office@marinawijn.nl. Mocht uzelf belangstelling hebben voor deze functie of mocht u ons willen attenderen op een mogelijke kandidaat, dan graag uw reactie naar Marina Wijn. Wilt u meer informatie over Marina Wijn Consultants zie de website: www.marinawijn.nl.

www.defensiemusea.nl
www.marinemuseum.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.