Historici.nl

Gepubliceerd op 16-06-2014

Vacature: Vijf Onderzoekers Geesteswetenschappen, Radboud Universiteit Nijmegen

38 uur/week, Vacaturenummer 23.14.14, reageren vóór:25 juni 2014.

Om het onderzoek op het snijvlak van cultuur, religie en herinnering te stimuleren, schrijft de interfacultaire focusgroep Culture, Religion and Memory (CRM) in 2014 subsidies uit voor kortlopende onderzoekprojecten. Het betreft hier de Gerard Brom CRM Humanities Grants, die bedoeld zijn voor recent afgestudeerden en gepromoveerden binnen de geesteswetenschappen die zich verder willen profileren voor een wetenschappelijke loopbaan. De tijdelijke aanstelling als onderzoeker, die op basis van voornoemde subsidie wordt gecreëerd, dient te resulteren in:

  • een vernieuwend en publicabel wetenschappelijk artikel over een aangegeven onderzoeksthema op het werkgebied van CRM, met vermelding van CRM als subsidiënt. Dit artikel kan een individuele productie zijn, maar ook een coproductie met een senior staflid van een van de geesteswetenschappelijke faculteiten van de Radboud Universiteit;
  • een concreet plan voor de verwezenlijking van een wetenschappelijke carrière, bestaande uit het concept voor een promotieonderzoek (afgestudeerden), dan wel een loopbaanplan (gepromoveerden).

Functie-eisen

  • U bent afgestudeerd en/of gepromoveerd in de geesteswetenschappen en de datum van uw afstuderen dan wel promotie ligt na 1 januari 2011;
  • u heeft aantoonbare kwalificaties en ambities voor de ontwikkeling van onderzoek op het gebied van cultuur, religie en herinnering aansluitend bij het beginselprogramma van CRM;
  • u beschikt over een zeer goede beheersing van de Nederlandse en/of Engelse taal in woord en geschrift;
  • u bent van 1 september 2014 tot en met 31 december 2014 full-time voor deze functie beschikbaar

Arbeidsvoorwaarden
Afhankelijk van opleiding en ervaring is het UFO-functieprofiel van Onderzoeker 4 of Onderzoeker 3 van toepassing. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en ligt tussen € 2.427,00 (schaal 10) en € 4.462,00 (schaal 11) bruto per maand op basis van een full-time dienstverband. Afhankelijk van de inhoud van de onderzoeksopdracht zal aanstelling plaatsvinden bij de Faculteit der Letteren of de Faculteit Filosofie,Theologie en Religiewetenschappen.
De aanstelling gaat in per 1 september 2014. Dienstverband: Tijdelijk, het betreft een dienstverband voor de duur van vier maanden.

Organisatie

De Radboud Universiteit Nijmegen is een internationaal opererende, studentgerichte onderzoeksuniversiteit met negen faculteiten. We leiden studenten op tot academici die over de grenzen van hun vak heen kijken. Onze wetenschappers leveren excellent onderzoek en staan midden in de samenleving.

De Faculteit der Letteren telt ruim zeshonderd medewerkers die zich bezighouden met onderwijs en onderzoek op het gebied van geschiedenis en kunst, talen en culturen, taalwetenschap en communicatie- en informatiewetenschappen, of met de ondersteuning van dit onderwijs en onderzoek. Het onderzoek wordt verricht binnen één van de facultaire onderzoeksinstituten: Centre for Language Studies (CLS) of Historische, Literaire en Culturele Studies (HLCS). De faculteit verzorgt voor ca. vierentwintighonderd studenten opleidingen, verdeeld over tien afdelingen op het gebied van geschiedenis en kunst, talen en culturen, taalwetenschap en communicatie- en informatiewetenschappen.

Additionele informatie
Mevrouw Anneke Schulenberg MA, coördinator CRM, tel. 024 3616064, crm@let.ru.nl
 

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.